Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Bonus račun

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Kaj je Bonus račun?
Bonus račun je račun, na katerega lahko nalagate vaša kratkoročna presežna sredstva, saj ponuja višjo obrestno mero kot transakcijski račun. Odprtje, vodenje kot tudi transakcije in prenosi iz vašega Bonus računa so brezplačni. Vaša sredstva so v vsakem trenutku na razpolago, pregled nad stanjem pa  vam je vedno na voljo z uporabo elektronskega ali telefonskega bančništva oz. z obiskom katerekoli poslovne enot.

Kdo lahko odpre Bonus račun?

Bonus račun lahko odpre vsaka poslovno sposobna fizična oseba oz. oseba, ki v skladu z zakonodajo s 15. letom starosti pridobi popolno poslovno sposobnost in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Bonus račun lahko odprejo tako komitenti in nekomitenti banke Sparkasse.

Kako odprem Bonus račun?

Bonus račun lahko odprete osebno v eni izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d..

Imetniki elektronske banke Net.Stik lahko Bonus račun odprete tudi prek Net.Stik-a.

Komitenti, ki niste imetniki elektronske banke Net.Stik in prav tako nekomitenti lahko Bonus račun odprete prek spletne strani https://online.sparkasse.si.

Kaj potrebujem za otvoritev Bonus računa?

Za otvoritev Bonus računa v eni izmed poslovnih enot potrebujete veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčno številko.

Za otvoritev Online bonus računa prek spletne strani https://online.sparkasse.si potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametnem mediju (certifikat) overiteljev POŠTA®CA ali HALCOM-CA.


 

Ali hkrati z otvoritvijo Bonus računa prejmem tudi elektronsko/telefonsko bančništvo Net.Stik/Tel.Stik?

Da, hkrati z otvoritvijo Bonus računa vam nudimo dostop do elektronskega/telefonskega bančništva Net.Stik/Tel.Stik. Za uporabo elektronske banke Net.Stik potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo.

V kolikor potrdila še nimate, banka uredi vse potrebno za pridobitev potrdila  s strani overitelja , POŠTA®CA.

Ali lahko z Bonus računa plačam položnice?
Ne. V tem primeru je potrebno sredstva z Bonus računa nakazati na korespondenčni račun, s katerega lahko plačujete položnice.

Ali je možen dvig gotovine z Bonus računa na bankomatu?
Dvig gotovine z Bonus računa je možen osebno v kateri koli poslovni enoti Banke Sparkasse d.d.

Ali lahko nakažem sredstva z Bonus računa na transakcijski račun tretje osebe?
Ne. Vsa sredstva z Bonus računa lahko nakažete le na ob otvoritvi naveden korespondenčni račun.

Kaj je korespondenčni račun?
Korespondenčni račun je tisti transakcijski račun, katerega ste kot imetnik navedli za izplačilo sredstev ob otvoritvi Bonus računa. V primeru, da ste imetnik večih transakcijskih računov, lahko za izplačilo navedete več korespondenčnih računov.

Kako spremenim korespondenčni račun?
Korespondenčni račun lahko spremenite z izpolnitvijo Zahtevka za spremembo korespondenčnega računa v eni izmed poslovnih enot.

Kdo lahko razpolaga s sredstvi na Bonus računu?
S sredstvi na Bonus računu razpolaga imetnik. Imetnik lahko na Bonus računu pooblasti največ 2 fizični osebi, ki lahko razpolagata s sredstvi v skladu z veljavnimi splošnimi poslovnimi pogoji.

Kakšne so pravice pooblaščene osebe?
Pooblaščena oseba lahko samostojno izvaja gotovinska vplačila in izplačila, negotovinska izplačila na imetnikov korespondenčni račun ter prenose sredstev na ostale račune imetnika pri banki. Pooblastilo se ne more nanašati na pravico izdajanja pooblastil in na zaprtje računa.

Kdaj in kako pooblastim osebo za poslovanje z Bonus računom?
Kot imetnik lahko kadar koli pooblastite do največ dve fizični osebi. Drugo fizično osebo pooblastite tako, da v kateri koli poslovni enoti banke Sparkasse d.d. izpolnite in skupaj s pooblaščeno osebo tudi podpišete Zahtevek za podelitev pooblastila.

Imam sklenjen Bonus račun in bi želel dodati soimetnika.
Za skupni račun (soimetništvo) se lahko odločite ob sklenitvi Bonus računa. Soimetnika naknadno žal ni mogoče dodati.

Ali lahko prenos z Bonus računa naredim kadarkoli (tudi med vikendom)?
Za nakazila z Bonus računa znotraj banke Sparkasse, opravljena v času plačilnega prometa, so sredstva na transakcijskem računu vidna takoj.  V kolikor sredstva nakazujete na transakcijski račun pri drugi banki, bodo sredstva na račun poknjižena glede na urnik plačilnega prometa banke prejemnice. V kolikor je nakazilo izvedeno izven urnika plačilnega prometa (po 17. uri ali čez vikend) bodo sredstva na transakcijskem računu naslednji delovni dan.

Koliko Bonus računov lahko odprem?
Število Bonus računov, ki jih kot fizična oseba lahko odprete, je neomejeno.

Ali so obresti na Bonus računu obdavčene?
Da. Bonus račun je varčevalni račun, kar pomeni, da so dosežene obresti predmet obdavčenja s strani DURS-a.

Ali banka jamči za sredstva na Bonus računu?
Vloge so zajamčene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Od 1. januarja 2011 jamčimo za vloge do višine 100.000 EUR.

Kakšni so stroški vodenja Bonus računa?
Stroškov vodenja Bonus računa banka ne zaračunava.

Kako zaprem Bonus račun?

Bonus račun lahko zaprete v katerikoli poslovni enoti Banke Sparkasse d.d. in sicer tako, da izpolnite Zahtevek za ukinitev varčevalnega računa. V tem primeru se sredstva prenesejo na korespondenčni račun oziroma se vam gotovinsko izplačajo.

Zaprtje Bonus računa je brezplačno.

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio