Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Krediti

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Kredit za gradnjo in bivanje
Kredit za gradnjo in bivanje je dolgoročen kredit z dobo odplačevanja do 25 let, ki se zavaruje s hipoteko.

Osnovna pogoja za najetje kredita sta zaposlitev za (ne)določen čas in rezidentstvo Republike Slovenije. V primeru zaposlitve za določen čas lahko stranka ob ustreznem poroštvu prav tako izpolni pogoj za odobritev kredita. V primeru neizpolnjevanja prvih dveh pogojev, se kreditna sposobnost ocenjuje na podlagi prihodkov celotnega gospodinjstva. Poleg neto plače upoštevamo tudi nadomestilo za prevoz in prehrano ter vse ostale dokazljive prihodke (štipendije, otroški dodatek, avtorski honorar ...).

Gotovinski kredit

Gotovinski kredit je dolgoročen kredit z dobo odplačevanja do 25 let, ki se zavaruje s hipoteko.

Poslovanje banke Sparkasse temelji na individualni obravnavi. Naša želja je, da vam lahko čim bolj kvalitetno svetujemo, zato vas prosimo, da nam ob oddaji spletnega obrazca, sporočite tudi telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in kraj vašega bivališča. Poklicali vas bomo in vas povabili na pogovor z osebnim finančnim svetovalcem iz vam najbližje poslovne enote, ki vam bo predstavil naše pogoje in postopek poslovanja ter naredil izračun.

Za informativni izračun je potrebno predložiti: osebni dokument, davčno številko, zadnje tri plačilne liste in zadnje tri izpiske transakcijskega računa matične banke.

Za dodatne informacije in rezervacijo termina z osebnim finančnim svetovalcem lahko pokličete Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

 

Zeleni kredit
Stranke lahko v banki Sparkasse najamejo Zeleni kredit, s katerim nudimo posebne pogoje financiranja za nakup ali gradnjo pasivne oziroma nizkoenergijske hiše, energetsko učinkovito obnovo stanovanjske stavbe ali pa nakup naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot so na primer sončne celice, kotli na biomaso, toplotne črpalke itd.

Zelene zgradbe imajo kljub višjemu začetnemu vložku tudi do 60 % manjše stroške vzdrževanja in rabe energije v primerjavi z običajnimi objekti, v primerjavi s tipično hišo iz 70. let pa celo do 90 % manjše stroške. Zelena gradnja torej ni samo zelena, temveč tudi pametna odločitev.

Za dodatne informacije in rezervacijo termina z osebnim finančnim svetovalcem lahko pokličete naš Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

Potrošniški kredit
Potrošniški kredit je kratkoročen kredit z dobo odplačevanja od 6 mesecev do 6 let. Minimalna višina kredita je 2.200 €. Kredit se zavaruje s porokom oziroma/in s cesijo osebnega dohodka (to je izjava dolžnika, da dovoljuje, da se del njegovega osebnega dohodka mesečno izplačuje upniku). V primeru, da zavarujete kredit s cesijo osebnega dohodka, vam delodajalec zakonu ne sme bremeniti neto plače v višini minimalne plače, ki jo določa Zakon o minimalni plači.

Osnovna pogoja za najetje kredita sta zaposlitev za (ne)določen čas in rezidentstvo Republike Slovenije. V primeru zaposlitve za določen čas, lahko stranka ob ustreznem poroštvu prav tako izpolni pogoj za odobritev kredita. V primeru neizpolnjevanja prvih dveh pogojev, se kreditna sposobnost ocenjuje na podlagi prihodkov celotnega gospodinjstva. Poleg neto plače upoštevamo tudi nadomestilo za prevoz in prehrano ter vse ostale dokazljive prihodke (štipendije, otroški dodatek, avtorski honorar ...).

Poslovanje banke Sparkasse temelji na individualni obravnavi. Naša želja je, da vam lahko čim bolj kvalitetno svetujemo, zato vas prosimo, da se oglasite v vam najbližji poslovni enoti, kjer vam bo naš finančni svetovalec predstavil pogoje in postopek poslovanja ter vam naredil izračun.

Za informativni izračun je potrebno predložiti: osebni dokument, davčno številko, zadnje tri plačilne liste in zadnje tri izpiske transakcijskega računa matične banke. Za dodatne informacije lahko pokličete Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

Študentski kredit

Študentski kredit je kratkoročen potrošniški kredit z dobo odplačevanja od 6 mesecev do 6 let. Pogoj za njegovo pridobitev v primeru, da ste študent, so redni mesečni prilivi na transakcijski račun (vsaj zadnjih šest mesecev). Kredit se zavaruje s porokom, ki je zaposlen za nedoločen čas in je državljan Republike Slovenije (mati, oče ali skrbnik).

Za informativni izračun se je potrebno oglasiti v naši poslovni enoti skupaj s porokom in predložiti osebni dokument, davčno številko, zadnjih 6 izpiskov iz transakcijskega računa matične banke ali potrdilo študentskega servisa o prilivih, porok pa doda še zadnjih šest plačilnih list in zadnjih šest izpiskov transakcijskega računa matične banke. Delovni čas naših poslovnih enot je vsak delovnik od ponedeljka do petka, med 9. in 12. ter med 14. in 17. uro.

Za dodatne informacije lahko pokličete naš Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

Krediti za pravne osebe - Investicijski kredit

Investicijski kredit je dolgoročni kredit z dobo odplačevanja do 15 let, ki se zavaruje s hipoteko. Kreditno sposobnost stranke ocenjujemo na podlagi zadnjih dveh bilanc stanja in izkazov poslovnega izida. Minimalna višina kredita je 25.500€ za nove stranke. Izplačilo kredita je možno enkratno ali v večih tranžah v skladu z napredkom gradnje.
 
Poslovanje banke Sparkasse temelji na individualni obravnavi. Naša želja je, da vam lahko čim bolj kvalitetno svetujemo, zato vas naprošamo, da nam ob oddaji spletnega obrazca sporočite tudi telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi in kraj vašega bivališča. Poklicali vas bomo in vas povabili na pogovor s finančnim svetovalcem iz vam najbližje poslovne enote, da vam predstavi naše pogoje in postopek poslovanja ter naredi izračun.


Za dodatne informacije in rezervacijo termina s finančnim svetovalcem lahko pokličete naš Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

 

Kredit za obratna sredstva

Kredit za obratna sredstva je kratkoročni kredit z dobo odplačevanja do 5 let, ki se zavaruje s hipoteko. Kreditno sposobnost ocenjujemo na podlagi zadnjih dveh bilanc stanja in izkazov poslovnega izida. Minimalna višina kredita je 25.500 € za nove stranke. Izplačila je možno v eni ali v dveh, maksimalno treh tranžah.
 
Poslovanje banke Sparkasse temelji na individualni obravnavi. Naša želja je, da vam lahko čim bolj kvalitetno svetujemo, zato vas naprošamo, da nam ob oddaji spletnega obrazca sporočite tudi telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi in kraj vašega bivališča. Poklicali vas bomo in vas povabili na pogovor z osebnim finančnim svetovalcem iz vam najbližje poslovne enote, da vam predstavi naše pogoje in postopek poslovanja ter naredi izračun.


Za dodatne informacije in rezervacijo termina z osebnim finančnim svetovalcem lahko pokličete naš Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

Najem posojila za nepremičnino v tujini

V banki Sparkasse lahko najamete posojilo za nakup nepremičnine v tujini, vendar mora biti zavarovanje urejeno s hipoteko na nepremičnino v Sloveniji.

Za dodatne informacije in rezervacijo termina z osebnim finančnim svetovalcem lahko pokličete naš Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.
 

BanKredit

Banka Sparkasse  v ponudbi nima Bankreditov. Stranke, ki imajo odprt transakcijski račun pri naši banki in želijo kupiti blago preko Bankredita, se lahko odločijo za Bankredit pri drugi banki.


Potrošniški krediti so nenamenski krediti z maksimalno dobo odplačevanja 6 let. Nujna pogoja sta zaposlitev za nedoločen čas in državljanstvo Republike Slovenije. Zavarovanje kredita je s porokom. Stranka, ki želi vzeti potrošniški kredit v banki Sparkasse, se mora osebno oglasiti v eni od naših poslovnih enot, kjer se o možnosti kredita pogovori z osebnim finančnim svetovalcem.

 

Kje najdem podatke o referenčnih obrestnih merah Euribor in Libor?

Povezava do referenčnih obrestnih mer Euribor:

http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

 

Povezava do referenčnih obrestnih mer Libor:

http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/swiss-franc/swiss-franc.aspx
Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio