Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Namensko varčevanje

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Kakšne so značilnosti Namenskega varčevanja?
Glavna značilnost Namenskega varčevanja so štirje obrestovalni razredi. Če varčevalec v posameznem letu varčevanja privarčuje minimalni letni varčevalni znesek, ki trenutno znaša 300 EUR, sledi prehod v višji obrestovalni razred. Prehod v višji obrestovalni razred je vedno 1. januarja naslednje koledarsko leto. V prvem letu varčevanja mora varčevalec vplačati sorazmerni del minimalnega letnega zneska glede na število mesecev varčevanja v tem letu. Po preteku štirih koledarskih let je dosežen najvišji obrestovalni razred in privarčevana sredstva se obrestujejo po obrestni meri, ki velja za najvišji obrestovalni razred. V primeru dviga, ko je varčevalec v najvišjem obrestovalnem razredu že drugo koledarsko leto, bodo denarna sredstva v tekočem letu do trenutka dviga obrestovana po obrestni meri iz najvišjega obrestovalnega razreda, za preostanek tekočega leta pa po obrestni meri iz prvega obrestovalnega razreda. V vseh drugih primerih se denarna sredstva v tekočem letu obrestujejo po obrestni meri iz prvega obrestovalnega razreda.

Kdo lahko odpre Namensko varčevanje?

Namensko varčevanje lahko odpre vsaka poslovno sposobna polnoletna fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije.


Namensko varčevanje lahko odprejo tako komitenti in nekomitenti banke Sparkasse.

Kako odprem Namensko varčevanje?

Namensko varčevanje lahko odprete osebno v eni izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d.


Imetniki elektronske banke Net.Stik lahko Namensko varčevanje odprete tudi prek Net.Stik-a.
Komitenti, ki niste imetniki elektronske banke Net.Stik in prav tako nekomitenti lahko  Namensko varčevanje online odprete prek spletne strani https://online.sparkasse.si.

Kaj potrebujem za otvoritev Namenskega varčevanja?

Za otvoritev Namenskega varčevanja v eni izmed poslovnih enot potrebujete veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčno številko.


Za otvoritev Namenskega varčevanja online prek spletne strani
https://online.sparkasse.si potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametnem mediju (certifikat), overiteljev POŠTA®CA ali HALCOM-CA.


 

Ali hkrati z otvoritvijo Namenskega varčevanja prejmem tudi dostop do storitve Stik?

Da, hkrati z otvoritvijo Namenskega varčevanja online vam nudimo dostop do storitve Stik. Za uporabo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametnem mediju ali generator enkratnih gesel.

Strošek otvoritve dostopa se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke Sparkasse.
 

POGODBA 11/30-002/15/DP O POSLOVNO TEHNIČNEM SODELOVANJU

Ali lahko nakažem sredstva z Namenskega varčevanja na transakcijski račun tretje osebe?
Ne. Vsa sredstva z Namenskega varčevanja lahko nakažete le na ob otvoritvi naveden korespondenčni račun.

Kaj je korespondenčni račun?
Korespondenčni račun je tisti transakcijski račun, katerega ste kot imetnik navedli za izplačilo sredstev ob otvoritvi Namenskega varčevanja online. V primeru, da ste imetnik večih transakcijskih računov, lahko za izplačilo navedete več korespondenčnih računov.

Kako spremenim korespondenčni račun?
Korespondenčni račun lahko spremenite z izpolnitvijo Zahtevka za spremembo korespondenčnega računa v eni izmed poslovnih enot.

Kdo lahko razpolaga s sredstvi na Namenskem varčevanju online?
S sredstvi na Namenskem varčevanju online razpolaga imetnik. Na Namenskem varčevanju online ni možno pooblastiti tretjih oseb oziroma dodati soimetnika.

Ali lahko prenos iz Namenskega varčevanja naredim kadarkoli (tudi med vikendom)?
Izplačila iz Namenskega varčevanja znotraj banke Sparkasse se lahko opravlja zgolj v času urnika plačilnega prometa banke.

Ali so obresti na Namenskem varčevanju obdavčene?
Da. Namensko varčevanje je varčevalni račun, kar pomeni, da so dosežene obresti predmet obdavčenja s strani DURS-a.

Ali banka jamči za sredstva na Namenskem varčevanju?

Vloge so zajamčene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Od 1. januarja 2011 jamčimo za vloge do višine 100.000 EUR.

 

Kakšni so stroški vodenja Namenskega varčevanja?

Stroškov vodenja Namenskega varčevanja banka ne zaračunava.

Kako zaprem Namensko varčevanje?
Namensko varčevanje lahko zaprete po 91 dneh varčevanja v katerikoli poslovni enoti Banke Sparkasse d.d. in sicer tako, da izpolnite Zahtevek za ukinitev varčevalnega računa. V tem primeru se sredstva prenesejo na korespondenčni račun oziroma se gotovinsko izplačajo. Zaprtje Namenskega varčevanja je brezplačno.
Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio