Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Premijsko stanovanjsko varčevanje

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Kakšne so značilnosti Premijskega stanovanjskega varčevanja?
Premijsko stanovanjsko varčevanje se sklene za dobo šestih let. Banka letno ob koncu obračunskega obdobja v odvisnosti od letno privarčevanega zneska pripiše premijo. Pogoj za pridobitev premije je vplačilo minimalnega letnega privarčevanega zneska, ki trenutno znaša 600 EUR. V prvem in zadnjem letu varčevanja mora varčevalec za pripis pripadajoče premije v tekočem letu vplačati samo sorazmerni del minimalnega letnega zneska glede na število mesecev varčevanja v tem letu. Po preteku pogodbenega razmerja banka varčevalni račun zapre in privarčevana sredstva nakaže na dogovorjeni varčevalni račun. V primeru predčasne prekinitve pogodbe s strani varčevalca, le ta izgubi vse do tedaj prejete premije. 

Kdo lahko odpre Premijsko stanovanjsko varčevanje?

Premijsko stanovanjsko varčevanje lahko odpre vsaka poslovno sposobna polnoletna fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije.


Premijsko stanovanjsko varčevanje lahko odprejo tako komitenti in nekomitenti banke Sparkasse.

Kako odprem Premijsko stanovanjsko varčevanje?

Premijsko stanovanjsko varčevanje lahko odprete osebno v eni izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d.


Imetniki elektronske banke Net.Stik lahko Premijsko stanovanjsko varčevanje odprete tudi prek Net.Stik-a.

 
Komitenti, ki niste imetniki elektronske banke Net.Stik in prav tako nekomitenti lahko odprete Premijsko stanovanjsko varčevanje online  prek spletne strani https://online.sparkasse.si.

Kaj potrebujem za otvoritev Premijskega stanovanjskega varčevanja?

Za otvoritev Premijskega stanovanjskega varčevanja v eni izmed poslovnih enot potrebujete veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčno številko.


Za otvoritev Premijskega stanovanjskega varčevanja online prek spletne strani https://online.sparkasse.si potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) overiteljev SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA.

Ali hkrati z otvoritvijo Premijskega stanovanjskega varčevanja online prejmem tudi elektronsko/telefonsko bančništvo Net.Stik/Tel.Stik?

Da, hkrati z otvoritvijo Premijskega stanovanjskega varčevanja vam nudimo dostop do elektronskega/telefonskega bančništva Net.Stik/Tel.Stik. Za uporabo elektronske banke Net.Stik potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo.


V kolikor potrdila še nimate, banka uredi vse potrebno za pridobitev potrdila  s strani overitelja , POŠTA®CA.

Ali lahko nakažem sredstva s Premijskega stanovanjskega varčevanja na transakcijski račun tretje osebe?
Ne. Vsa sredstva s Premijskega stanovanjskega varčevanja lahko nakažete le na ob otvoritvi naveden korespondenčni račun.

Kaj je korespondenčni račun?
Korespondenčni račun je tisti transakcijski račun, katerega ste kot imetnik navedli za izplačilo sredstev ob otvoritvi Premijskega stanovanjskega varčevanja online. V primeru, da ste imetnik večih transakcijskih računov, lahko za izplačilo navedete več korespondenčnih računov.

Kako spremenim korespondenčni račun?
Korespondenčni račun lahko spremenite z izpolnitvijo Zahtevka za spremembo korespondenčnega računa v eni izmed poslovnih enot.

Kdo lahko razpolaga s sredstvi na Premijskem stanovanjskem varčevanju online?

S sredstvi na Premijskem stanovanjskem varčevanju online razpolaga imetnik.

Na Premijskem stanovanjskem varčevanju online ni možno pooblastiti tretjih oseb oziroma dodati soimetnika.

Ali lahko prenos iz Premijskega stanovanjskega varčevanja naredim kadarkoli (tudi med vikendom)?
Za nakazila iz Premijskega stanovanjskega varčevanja znotraj banke Sparkasse, opravljena v času plačilnega prometa, so sredstva na transakcijskem računu vidna takoj.  V kolikor sredstva nakazujete na transakcijski račun pri drugi banki, bodo sredstva na račun poknjižena glede na urnik plačilnega prometa banke prejemnice. V kolikor je nakazilo izvedeno izven urnika plačilnega prometa (po 17. uri ali čez vikend) bodo sredstva na transakcijskem računu naslednji delovni dan.

Ali so obresti na Premijskem stanovanjskem varčevanju obdavčene?

Da. Premijsko stanovanjsko varčevanje pomeni, da so dosežene obresti predmet obdavčenja s strani DURS-a.

Ali banka jamči za sredstva na Premijskem stanovanjskem varčevanju?
Vloge so zajamčene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Od 1. januarja 2011 jamčimo za vloge do višine 100.000 EUR.

Kakšni so stroški vodenja Premijskega stanovanjskega varčevanja?
Stroškov vodenja Premijskega stanovanjskega varčevanja banka ne zaračunava.

Kako zaprem Premijsko stanovanjski račun?

Premijsko stanovanjsko varčevanje lahko predčasno zaprete v katerikoli poslovni enoti Banke Sparkasse d.d. in sicer tako, da izpolnite Zahtevek za ukinitev varčevalnega računa. V tem primeru se sredstva prenesejo na korespondenčni račun oziroma se gotovinsko izplačajo, varčevalec pa izgubi vse do tedaj prejete premije.

Zaprtje Premijskega stanovanjskega varčevanja je brezplačno.

 

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio