Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Udobni računi

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Ali limit lahko dobim takoj ob odprtju transakcijskega računa? Koliko ga lahko dobim?
Limit na transakcijskem računu je odvisen od vrste računa, ki ste ga odprli in se odobrava individualno. Pogoj za pridobitev limita so redni mesečni prilivi (osebni dohodek, pokojnina, porodniška, itd.).

Slišal sem, da vaša banka ne zaračunava provizije za dvige na bankomatih. Ali to drži?
Komitenti banke Sparkasse lahko z BA kartico dvigujejo na bankomatih v Sloveniji in v državah evroobmočja brez provizije. Provizija za dvige na bankomatih izven držav evroobmočja in dvige na pošti ali drugih mestih, kjer opozarjajo na obračun provizije pa znaša 1% od dvignjenega zneska oz. min. 1,67 eur, max. 12,52 eur.

Pri vas imam odprt transakcijski račun in me zanima, kako lahko iz mojega transakcijskega računa poslujem prek interneta z sistemom BANK WIRE?
V Bank Wire sistem žal nismo vključeni. Svoja nakazila v tujino (ali Slovenijo) lahko opravljate prek Net.Stika.

Ali vaša banka nudi opcijo "Money order"?
"MONEY ORDER" pomeni, da se denar iz naše banke prenese v tujino na neko drugo banko v kuverti (brez TRR). Take storitve banka Sparkasse nima v ponudbi.

Ali je možen najem kredita in zavarovanje s hipoteko za nakup novogradnje, ki v času podpisa pogodbe ni etažno urejena in je obremenjena s hipoteko?
Da, vendar morata zemljiškoknjižno dovolilo in izbrisna pobotnica za stanovanje vsebovati t.i. plombo.

Kakšna je BLZ ali Sorte Code banke Sparkasse?
20706

Kako poteka knjiženje SEPA prilivov, deviznih prilivov in prilivov domačega prometa?
V kolikor prejmemo plačilo prek sistema SEPA (plačila iz monetarne EU) se prilivi knjižijo ob 11. in 15. uri. Čas od plačila iz tuje banke do knjižbe na vašem transakcijskem računu je po zakonu do 3 delovne dni, devizni prilivi pa se knjižijo neprestano, zadnji ob 14. uri. Čas plačila do knjižbe je odvisen preko koliko bank posrednic potuje plačilo. Obdelava oz. knjiženje prilivov v domačem prometu poteka v banki na vsaki dve uri s pričetkom ob 08:30 in zadnjo obdelavo ob 16:30. Sama obdelava traja približno 45 minut in tako so osvežena stanja nekaj minut čez 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 in 17:00 uro.

Kako uredim spremembo stalnega bivališča/sedeža podjetja?
Fizičnim osebam uredimo spremembo stalnega bivališča na podlagi kopije osebnega dokumenta. Sedež podjetja se spremeni na podlagi izpisa iz AJPES-a.

Zakaj ne morem denarja z Varčevalnega računa BRIHTA prenesti na svoj račun, kljub temu, da sem pooblaščen/zakoniti zastopnik?
Prenos sredstev iz Varčevalnega računa BRIHTA je možen samo na imetnikov transakcijski račun. Na račun zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe prenos ni možen.

Želela bi dvigniti 10.000 EUR. Ali je to potrebno predhodno najaviti?
Gotovinski dvig nad 3.000,00 EUR je potrebno najaviti en delovni dan prej, do 11:30 ure. Uporabniki Net.Stika lahko gotovinski dvig naročite v meniju Naročila/Naročilo gotovinskega dviga. Dvig lahko naročite tudi prek Tel.Stika (legitimacija z uporabniško št. in geslom za uporabo Net./Tel.Stika) ali osebno v poslovni enoti.

Potrebujem bančne izpiske za zadnje 3 mesece. Kako to uredim?
Uporabniki Net.Stika si bančne izpiske lahko natisnete iz menija Moji računi/Pregled izpiskov. Dodaten bančni izpisek posredovan s strani banke lahko naročite prek Tel.Stika (legitimacija z uporabniško št. in geslom za uporabo Tel.Stika) ali osebno v poslovni enoti. Strošek ponovnega pošiljanja izpiska se obračunava skladno s trenutno veljavnim cenikom.

Potrebujem potrdilo o prilivih za zadnjih 3 oz. 6 mesecev. Kje ga dobim?
Potrdilo o prilivih lahko naročite prek Tel.Stika (legitimacija z uporabniško št. in geslom za uporabo Net.Stika/Tel.Stika) ali osebno v poslovni enoti. Strošek potrdila se obračunava skladno s trenutno veljavnim cenikom.

Ali je možno prek vaše banke urediti odprtje/zaprtje računa pri banki Sparkasse v tujini oz. opraviti dvig z računa, ki je odprt pri banki Sparkasse v tujini?
Poslovanje Banke Sparkasse d.d. je prilagojeno slovenski zakonodaji in ločeno od poslovanja bank v tujini, zato žal ni možno opravljati nobenih storitev v povezavi z računi odprtimi pri bankah Sparkasse v tujini.

Ali lahko v banki Sparkasse dobim oz. vnovčim ček?
Banka Sparkasse d.d. ne posluje s čeki, zato le-teh ni možno prejeti oz. prejetih čekov ni možno vnovčiti.

Katere valute je možno kupiti/prodati v banki Sparkasse?
V Banki Sparkasse d.d. lahko komitenti (imetniki TRR) kupijo oz. prodajo samo naslednje valute: EUR, HRK, USD, GBP in CHF. Poslovanje v tujih valutah je možno samo za komitente.

Do kdaj moram vplačati SEPA, nakazilo v tujino, UPN ali interno plačilo, da bo izvedeno še isti dan?
Urnik prevzema plačilnih nalogov v Banki Sparkasse d.d. najdete med Splošnimi pogoji poslovanja.

Pred pol ure sem prijatelju nakazal sredstva na drugo banko. Kdaj bo prejel sredstva?
Obdelava odlivnih nalogov v Banki Sparkase poteka na vsaki 2 uri, s pričetkom prve obdelave ob 8. uri in zaključkom zadnje ob 16. uri. Posamezna obdelava traja cca. 45 minut. Upoštevati je potrebno še obdelavo prilivnih nalogov pri banki prejemnici.

Pričakujem priliv (plačo), ki je bil nakazan danes. Kdaj bodo sredstva na mojem računu?
Obdelava prilivnih nalogov v Banki Sparkase poteka na vsaki 2 uri, s pričetkom prve obdelave ob 8:30 in zaključkom zadnje ob 16:30. Posamezna obdelava traja cca. 45 minut in po vsaki obdelavi so vsi prilivi potrjeni in poknjiženi (vidni) na računih komitentov.

Iz tujine so mi nakazali sredstva. Koliko časa traja, da bo to vidno na mojem računu?
Koliko časa traja, da sredstva prispejo na banko prejemnico, je odvisno preko katerih korespondenčnih držav potujejo (min. 2 dni, max. 14 dni). Nakazila preko SEPA in Target sistema so ponavadi na računu v istem dnevu, največ dveh.

Naredil sem prenos sredstev iz TRR na varčevanje/kredit. Na TRR so sredstva že odtegnjena na varčevanju/kreditu pa še niso poknjižena. Koliko časa traja prenos?
Prenos iz TRR na varčevanje/ kredit traja od 15 minut do 2 uri.

Prek pošte/druge banke želim nakazati sredstva na kredit/varčevanje in ne vem kako?

Uporabite UPN nalog. Sredstva nakažete na poravnalni račun Banke Sparkasse: 01000-0003400030, pod sklic pa navedete:

-  za stanovanjski ali potrošniški kredit 00 098-29200-št. kreditne pogodbe (prvih 10 mest),
-  za varčevanje 00 098-29201-št. varčevalne pogodbe (prvih 10 mest).

Pri drugi banki želim odpreti trajni nalog za plačevanje kredita/varčevanje in potrebujem račun in sklic. Kje ju dobim?
Poravnalni račun Banke Sparkasse je 01000-0003400030, pod sklic pa navedete:
- za stanovanjski kredit 00 098-16-št. kreditne pogodbe (prvih 10 mest),
- za potrošniški kredit 00 098-14-št. kreditne pogodbe (prvih 10 mest),
- za varčevanje 00 098-54-št. varčevalne pogodbe (prvih 10 mest).

Kaj označim oz. vpišem pod šifro osnove pri naročilu plačila v tujino?

V primeru čezmejne ali druge plačilne transakcije, pri kateri je plačilo višje ali enako 50.000,00 €, se obvezno izpolni polje šifra osnove in sicer se vpiše trimestno številčno oznako šifre osnove iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino (transakcije med rezidenti in nerezidenti), ki ga objavlja Banka Slovenije. Šifra osnove označuje namen nakazila kot npr. plačilo blaga, storitve, itd.

Katero opcijo stroškov uporabim pri nakazilu v tujino?

Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v domači valuti ali v drugi valuti države članice EGP je obvezna uporaba oznake stroškov SHA. Uporaba oznake stroškov OUR in BEN je dopustna v  primerih, ko kritje ni v isti valuti kot transakcija in se torej pred izvršitvijo transakcije opravi konverzija na plačnikovi strani ter v primeru, da ima prejemnikov ponudnik plačilnih storitev sedež v tretji državi (druge plačilne transakcije) oziroma za vse ostale plačilne transakcije.

OUR – stroške nosi plačnik, kar pomeni, da bo plačal stroške izvršitve plačila svoji in prejemnikovi banki;
SHA - plačnik plača stroške izvršitve plačila svoji banki, prejemnik pa svoji;
BEN – stroške nosi prejemnik, kar pomeni, da bo plačal stroške izvršitve plačila svoji in plačnikovi banki, ter da bo zaradi navedenega prejel zmanjšano plačilo.

Račun imam odprt v poslovni enoti Maribor. Iz tujine mi bodo nakazali sredstva. Ali Ali navedem naslov banke iz Maribora?
SWIFT oz. BIC koda se glasi: KSPKSI22XXX, IBAN pa je sestavljen iz SI56 + vaš transakcijski račun (brez presledkov ali drugih znakov). Vedno navedete naslov sedeža banke: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Kje lahko pridobim informacije o IBAN-ih in SWIFT/BIC kodah drugih držav?
Podrobnejše informacije o IBAN-ih lahko najdete na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si ali na spletni strani http://www.ecbs.org/iban.htm. Podatke o BIC oz. SWIFT kodi pa najdete na naslovu: www.swift.com.

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio