Domov
 

Poglejte še:
Center bančnih storitev in informacij

Telefon:
01/583 66 66
Delovni čas:
pon-pet 9:00-17:00


Naložbe

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Investicijski skladi so se zaradi svojih značilnosti (razpršitev premoženja in učinkovito znižanje tveganja, fleksibilnost, dostopnost, likvidnost in preglednost) razvili v najbolj priljubljen finančni inštrument, zato ne preseneča, da so v nekaterih razvitih državah ravno pokojninski prihranki prebivalstva v veliki meri naloženi v investicijske sklade.

 

V banki Sparkasse smo na podlagi strogih meril izbrali družbo za upravljanje, ki izkazuje dolgoročno nadpovprečne rezultate, s čimer našim strankam omogočamo izbiro oziroma plemenitenje premoženja med:


Naložbene možnosti v banki Sparkasse

V banki Sparkasse vam omogočamo plemenitenje premoženja na kapitalskih trgih z možnostjo naložb v različne produkte, glede na vaš odnos do tveganja.

Naložbe

V primeru, da se želite izogniti absolutnemu tveganju možnosti izgube dela vplačanih sredstev, smo oblikovali produkt Secure Invest, ki vam nudi 100 % jamstvo vplačanih sredstev ter možnost udeležbe na kapitalskih trgih in potencialno višjih donosov.


 
V primeru, ko želite vaša sredstva oplemenititi s čim višjo obrestno mero, pripravljeni pa ste sprejeti nižje/srednje naložbeno tveganje, pa vam svetujemo zanimivo varčevalno-naložbeno kombinacijo Naložbeni duo.


Na podlagi dosedanjih izkušenj smo oblikovali odgovore na Pogosto zastavljena vprašanja vlagateljev, ki predstavljajo temelj za vaše naložbene odločitve.

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio