Domov
 

Elektronska banka - Net.Stik

Udobni študentski račun

Obrestne mere, ceniki in SPP

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Letne obrestne mere za prebivalstvo (veljavne od 12. 8. 2016)

Bonus račun

                       Osnova Bonus Skupaj Online**
do 1.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 % 0,008 %
nad 1.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 % 0,008 %
nad 5.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 % 0,008 %
nad 10.000 EUR 0,005 % 0,004 % 0,009 % 0,009 %
nad 20.000 EUR 0,005 % 0,004 % 0,009 % 0,009 %

**velja od 9. januarja 2014 za novo sklenjene bonus račune prek elektronske banke Net.Stik ali prek spletne strani banke (https://online.sparkasse.si/)

Depoziti

* Sklenitev Online depozita vam prinaša dodatni pribitek na obrestno mero! Sklenete ga lahko preko elektronske banke Net.Stik ali preko spletne strani banke.
v mesecih v dnevih evro depozit Online*
  31-60 0,01 % 0,01 %
  61-90 0,01 % 0,01 %
  91-120 0,03 % 0,03 %
  121-150 0,03 %

0,03 %

  151-180 0,04 % 0,04 %
  181-210 0,09 % 0,14 %
  211-240 0,10 % 0,15 %
  241-270 0,11 % 0,16 %
  271-300 0,15 %

0,20 %

  301-330 0,16 %

0,21 %

  331-365 0,17 %

0,22 %

nad 12 do 14   0,43 %

0,48 %

nad 14 do 17   0,43 %

0,48 %

nad 17 do 20   0,43 %

0,48 %

nad 20 do 23   0,43 %

0,48 %

nad 23 do 35  

0,65 %

0,70 %

nad 35 do 47  

0,77 %

0,82 %

nad 47 do 59  

0,85 %

0,90 %

nad 59   0,95 % 1,00 %

Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.
Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,005 % letno.

Varčevalni račun BRIHTA

  Osnova Bonus Skupaj
do 100 EUR 0,005 % 0,015 % 0,020 %
od 101 do 250 EUR 0,005 % 0,025 % 0,030 %
od 251 do 500 EUR 0,005 % 0,045 % 0,050 %
od 501 do 1.000 EUR 0,005 % 0,095 % 0,100 %
nad 1.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 %

Namensko varčevanje

   Redna obrestna mera Posebna obrestna mera  Skupaj
obrest. razred 1 (za 1. koledarsko leto)  0,050 %  0,000 % 0,050 %
obrest. razred 2 (za 2. koledarsko leto)  0,050 %  0,200 % 0,250 %
obrest. razred 3 (za 3. koledarsko leto)  0,050 %  0,600 % 0,650 %
obrest. razred 4 (za 4. koledarsko leto)  0,050 %  0,900 % 0,950 %
min. letni znesek varčevanja za prestop v višji obrestovalni razred     300 EUR

Namensko gradbeno varčevanje

Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.

 

Ceniki in splošni pogoji poslovanja

Ceniki - prebivalstvo

Menjalniški posli se opravljajo za stranke, ki imajo pri Banki Sparkasse d.d. odprt transakcijski račun.

Splošni pogoji poslovanja - prebivalstvo

Pravilniki

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio