Domov
 

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Banka Sparkasse nadaljuje sodelovanje z Evropsko investicijsko banko

Ljubljana, 30. september 2015 – Evropska investicijska banka (EIB) je Banki Sparkasse d. d. zagotovila 20 milijonov evrov. Gre za drugi del 50 milijonov evrov visokega posojila, namenjenega financiranju projektov malih in srednje velikih podjetij ter naložb v javnem sektorju na področjih energetike, varovanja okolja, zdravstva in izobraževanja.

Sredstva prvega dela posojila v višini 30 milijonov evrov, odobrenega leta 2013, je banka Sparkasse namenila predvsem za financiranje naložb malih in srednje velikih podjetij – za namen investicij (63%) in obratnih sredstev (37%), med drugim s področij energetike, kovinsko-predelovalne industrije, predelave odpadkov, cestnega prometa in  informacijske tehnologije.

Banka Sparkasse bo lahko s pridobljenimi sredstvi upravičencem zagotovila posojila pod ugodnejšimi pogoji. EIB namreč prek sodelovanja z banko Sparkasse zagotavlja, da se korist dodeljevanja posojil pod ugodnimi pogoji prenese na končnega uporabnika. 

Tako banka Sparkasse kot EIB sledita prednostni nalogi izboljšanja pogojev financiranja za mala in srednje velika podjetja, kar je bistvenega pomena za rast slovenskega gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest.

Poleg sodelovanja z EIB je banka Sparkasse potrdila svojo dolgoročno usmerjenost na slovenskem trgu v juniju 2015, ko so lastniki banko dokapitalizirali z najkakovostnejšim kapitalom v višini 13 milijonov evrov. Kapitalska ustreznost banke po dokapitalizaciji znaša 13,9%.

Banka Sparkasse d. d. spada v Skupino Erste bank in Sparkassen, ki je del Erste Group, ene največjih finančnih ponudnikov centralne in vzhodne Evrope, z več kot 16 milijoni strank ter okoli 50.000 zaposlenimi. Banka Sparkasse ima trdno zaledje pri svojih lastnikih: Kärntner Sparkasse AG, Celovec (70 % lastništvo), Steiermärkische Bank AG, Gradec (26 % lastništvo) in Erste Bank, Dunaj (4 %). Poslovni model banke je osredotočen na poslovanje s prebivalstvom ter malimi in srednje velikimi podjetji.

Evropska investicijska banka je kreditna institucija Evropske unije, ki je v lasti držav članic EU. Omogoča dolgoročna financiranja naložb, ki prispevajo k doseganju ciljev politike EU. Od leta 1991 je EIB za sofinanciranje projektov malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji namenila približno 2 milijardi evrov. Namen sodelovanja EIB s slovenskimi finančnimi institucijami je povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z večjo razpoložljivost dolgoročnih kreditov.

 


Od leve v ospredju: Laszlo Baranyay, podpredsednik Evropske investicijske banke, mag. Andrej Plos, predsednik uprave banke Sparkasse, mag. Thomas Jurkowitsch, član uprave banke Sparkasse.


KONTAKTNI OSEBI:
Nejka Grabnar
T: +386 1 583 66 66
F: +386 1 583 23 33
E: marketing@sparkasse.si

mag. Maja Blatnik Žerovnik
T: +386 1 583 22 98
M: +386 51 691 755
E: marketing@sparkasse.si


Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio