Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Udobni pozitivni račun

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Kdo lahko sklene in uporablja Udobni pozitivni račun?
Odprtje Udobnega pozitivnega računa lahko prek spletne strani naroči vsaka poslovno sposobna fizična oseba od 18. leta starosti dalje.

Odprtje Udobnega pozitivnega računa lahko prek spletne strani naroči obstoječa ali nova stranka banke Sparkasse.

Za poslovanje z Udobnim pozitivnim računom lahko pooblastite tudi tretjo osebo. Pooblaščena oseba na Udobnem pozitivnem računu je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba od 18. leta starosti dalje.

Po naročilu Udobnega pozitivnega računa je za dokončno odprtje računa potrebna osebna identifikacija v eni izmed poslovnih enot banke Sparkasse. V kolikor bo za poslovanje z računom pooblaščena tretja oseba, se mora le-ta prav tako osebno identificirati v eni izmed naših poslovnih enot.

Ali poleg Udobnega pozitivnega računa prejmem tudi dostop do elektronske banke Net.Stik?

Hkrati z otvoritvijo Udobnega pozitivnega računa vam omogočimo dostop do storitve Stik. Za uporabo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izdano na pametnem mediju ali generator enkratnih gese*.

Strošek otvoritve dostopa se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke Sparkasse.

*Velja za obstoječe uporabnike.

Kako se obračuna strošek vodenja Udobnega pozitivnega računa?
Strošek vodenja se obračuna glede na povprečno stanje. Za izračun povprečnega stanja se upošteva promet na EUR podračunu glede na datum valutacije in število dni v mesecu obračuna, do dneva izvajanja obračuna. V kolikor bo povprečno stanje v mesecu obračuna preseglo mejo povprečnega stanja, bo strošek vodenja brezplačen. Pod mejo povprečnega stanja, se strošek vodenja obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke.

Kaj potrebujem za sklenitev Udobnega pozitivnega računa prek spletne strani?
Za sklenitev Udobnega pozitivnega računa potrebujete enega izmed veljavnih osebnih dokumentov (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko.

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio