Prenehanje sprejemanja vplačil za tri podsklade družbe Franklin Templeton

Spoštovani!

Vse vlagatelje v investicijske sklade obveščamo, da se je družba za upravljanje Franklin Templeton Investments Funds S.A. odločila, da z dnem 6. januar 2017 v Republiki Sloveniji preneha s trženjem, distribucijo in sprejemom vplačil za naslednje podsklade:

  • Franklin Global Real Estate Fund
  • Templeton Emerging Markets Fund
  • Franklin Mutual European Fund


Banka Sparkasse d.d., pooblaščeni distributer navedenih podskladov, od 6. januarja 2017 naprej ne sprejema več novih vplačil ter ne izvaja trženjskih aktivnost usmerjenih k pristopu v navedene podsklade.

Več informacij vam je na voljo prek te povezave.
 

Banka Sparkasse d. d.

Nazaj