Nov transakcijski poravnalni račun banke Sparkasse

Odslej poravnavate obveznosti do banke na drug poravnalni račun.

Spoštovani!

Skladno z zakonodajo EU (Uredba 260/2012), s katero banke pri izvajanju domačih in čezmejnih plačilnih transakcij od plačnikov obveznosti ne smejo zahtevati BIC kode banke prejemnika plačila, smo na Banki Sparkasse d. d. odprli nov poravnalni transakcijski račun (IBAN) SI56 3400 0500 0500 035, ki se uporablja tako za čezmejna kot za domača plačila.

Za plačilo obveznosti (plačilo kreditnih obrokov, vplačila na depozitne in varčevalne račune, ipd.) do Banke Sparkasse d. d. odslej uporabljate nov transakcijski račun banke: SI56 3400 0500 0500 035 in ne več dosedanji poravnalni račun banke: SI56 0100 00003400 030.

Banka Sparkasse d. d. bo postopoma spreminjala dokumentacijo, kjer bo naveden novi račun, ostali podatki za plačilo, kot je npr. sklic (referenca) pa ostanejo nespremenjeni.  

V primeru, da obveznosti do banke poravnava vaš delodajalec, tega obvestite o novemu računu banke.

Banka Sparkasse d. d.

Nazaj

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo