Spremembe v upravi Banke Sparkasse d. d.

Od 1. februarja 2018 je uprava banke Sparkasse dvočlanska.

Upravo banke Sparkasse je z dnem 31. januar 2018 zaradi razhajanj v pogledih na razvoj banke zapustil član uprave, odgovoren za Področje prodaje, gospod Boštjan Hazabent, MBA.

Od 1. februarja 2018 je tako uprava banke Sparkasse dvočlanska. Mag. Andrej Plos, predsednik uprave, prevzema vodenje Področja prodaje, mag. Thomas Jurkowitsch pa ostaja vodja Področja upravljanj s tveganji in pravnih zadev ter delno prevzema vodenje Splošno finančnega področja.

 

Nazaj

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo