V Sloveniji kot podružnica že od leta 1999.

ŽELIM STOPITI V STIK

 

1991    Kärntner Sparkasse AG kot prva avstrijska banka odpre predstavništvo v Ljubljani.
1993 Začetek financiranja manjših in srednjih podjetij.
1995    V Sloveniji je ustanovljena družba Sparkassen Leasing d.o.o.
1999

Banka Slovenije je banki Kärntner Sparkasse AG kot prvemu tujemu kreditnemu zavodu podelila koncesijo za podružnico. 9. novembra je bila odprta podružnica v Ljubljani pod vodstvom Josefa Lausseggerja in dr. Paula Tautscherja.

2004 V štirih letih (od leta 2000) so bile otvoritve osmih novih poslovnih enot v vseh večjih mestih po Sloveniji.
2005 Otvoritev novega Sparkasse Centra v Ljubljani konec septembra.
2002 Razširitev ponudbe produktov na pasivne produkte.
2003  

Začetek s strategijo popolne ponudbe: poleg negotovinskega poslovanja v ponudbi tudi produkti plačilnega prometa, transakcijski računi, kreditne kartice ter storitve prek svetovnega spleta in mobilne telefonije.

2006

Svet Banke Slovenije je 4. maja Kärntner Sparkasse AG izdal licenco za ustanovitev samostojne banke in Josefu Lausseggerju ter mag. Marku Bošnjaku izdal dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave nove banke.

2006 Banka Sparkasse d.d. je bila 25. maja vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. Podružnica Kärntner Sparkasse AG, Celovec se je 1. oktobra preoblikovala v samostojno Banko Sparkasse d.d..
2014    Banka Sparkasse d. d. je praznovala 15 obletnico delovanja na slovenskem trgu.

    

     

   
     

 
      

      

      
    
 

      

      

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo