Gradiva za novinarje:

  • logotip

  • foto material

  • TV in RA spoti

 

Logotip

Foto materiali

 predsednik uprave mag. Andrej Plos

 član uprave mag. Thomas Jurkowitsch, LL.M.

član uprave Boštjan Hazabent, MBA

Center bančnih storitev in informacij

 

Prenesite fotografije

Foto materiali

Predsednik uprave mag. Andrej Plos JPG (3862 KB)
Član uprave mag. Thomas Jurkowitsch, LL.M. JPG (1574 KB)
Član uprave Boštjan Hazabent, MBA JPG (440 KB)
Sparkasse Center JPG (729 KB)
Logotip PNG (9 KB)