Splošni pogoji uporabe spletnega mesta


Nahajate se na spletnem mestu Banka Sparkasse d. d. (www.sparkasse.si, https://online.sparkasse.si/) v nadaljevanju banka.


Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila dopolni ali spremeni.


Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morda prišlo zaradi, napak pri vnosu, časovnih neusklajenosti ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Banka si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije objavljene na naših spletnih mestih preveriti pri naših finančnih svetovalcih. Banka pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu lahko pride do nepredvidenih napak, zato banka za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.
 

Informativni izračuni

Izračuni so izključno informativne narave in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-1) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.


Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke.


Izračun upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM). Anuiteta je izračunana po metodi skupne obrestne mere ali efektivne obrestne mere.


Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražene kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov obdelave kreditnega zahtevka in zavarovanja kredita, brez stroškov življenjskega zavarovanja. Pri izračunu zavarovanja kredita so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke. EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a.
 

Naložbe

Točni tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni na Franklin Templeton spletni strani.


Vsebina teh strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o ponudbi banke Sparkasse ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnje. Iz izračuna pretekle donosnosti naložbe so izvzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe. Banka Sparkasse ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.


Prospekt investicijskega sklada in zadnje objavljeno letno in polletno poročilo sta v angleškem jeziku.

 

Izpolnjevanje obrazcev


Uporabniki spletnega mesta banke imajo možnost, da prek spletnih obrazcev pridobijo dodatne informacije o ponudbi in storitvah, naročijo storitev ali se dogovorijo za svetovanje v poslovni enoti.


Banka spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).


Šteje se, da uporabnik spletnega mesta, ki vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom povpraševanja po bančnem produktu oziroma storitvi, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1 ter soglaša z uporabo osebnih podatkov za zbiranje baze podatkov za namene trženja, vzorčenja, anketiranja strank in statistične obdelave podatkov o strankah, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, vabil na dogodke, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi banke in z banko povezanih družb. Uporabnik dovoljuje banki uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugih.


Banka vse tako pridobljene podatke obdeluje in hrani za namene izpolnjevanja obveznosti do imetnikov računov oziroma uporabnikov drugih bančnih storitev ter morebitnega poročanja nadzornim organom, ki nadzorujejo poslovanje bank. V skladu s 73. členom ZVOP ima posameznik pravico kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahtevati, da banka trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Banka se zavezuje, da bo hranila, obdelovala in varovala pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.
Uporabnik lahko od banke kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. To stori tako, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov marketing@sparkasse.si.
 

Politika piškotkov


Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki jih ob vašem obisku tega spletnega mesta naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko prepoznamo vašo napravo, ko se z njo vrnete na naše spletno mesto, ter na ta način omogočimo boljše delovanje in uporabo spletnega mesta.


Piškoti so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Nekateri so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, nekateri izboljšajo uporabniško izkušnjo. Piškotki so lahko kratkotrajni ali dolgotrajni. Izbrišejo se po koncu poteka veljavnosti. Lahko jih izbrišemo tudi ročno.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, banka pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.


Piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo osebnih podatkov in informacij, ki bi vas lahko identificirale.