Letne obrestne mere za prebivalstvo (veljavne od 12. 8. 2016)

Bonus račun

                       Osnova Bonus Skupaj Online**
do 1.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 % 0,008 %
nad 1.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 % 0,008 %
nad 5.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 % 0,008 %
nad 10.000 EUR 0,005 % 0,004 % 0,009 % 0,009 %
nad 20.000 EUR 0,005 % 0,004 % 0,009 % 0,009 %

**velja od 9. januarja 2014 za novo sklenjene bonus račune prek elektronske banke Net.Stik ali prek spletne strani banke (https://online.sparkasse.si/)

Depoziti

* Sklenitev Online depozita vam prinaša dodatni pribitek na obrestno mero! Sklenete ga lahko preko elektronske banke Net.Stik ali preko spletne strani banke.

v mesecih v dnevih evro depozit Online*
  31-60 0,01 % 0,01 %
  61-90 0,01 % 0,01 %
  91-120 0,03 % 0,03 %
  121-150 0,03 %

0,03 %

  151-180 0,04 % 0,04 %
  181-210 0,09 % 0,14 %
  211-240 0,10 % 0,15 %
  241-270 0,11 % 0,16 %
  271-300 0,15 %

0,20 %

  301-330 0,16 %

0,21 %

  331-365 0,17 %

0,22 %

nad 12 do 14   0,43 %

0,48 %

nad 14 do 17   0,43 %

0,48 %

nad 17 do 20   0,43 %

0,48 %

nad 20 do 23   0,43 %

0,48 %

nad 23 do 35  

0,65 %

0,70 %

nad 35 do 47  

0,77 %

0,82 %

nad 47 do 59  

0,85 %

0,90 %

nad 59   0,95 % 1,00 %
       

Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.
Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,005 % letno.

Varčevalni račun BRIHTA

  Osnova Bonus Skupaj
do 100 EUR 0,005 % 0,015 % 0,020 %
od 101 do 250 EUR 0,005 % 0,025 % 0,030 %
od 251 do 500 EUR 0,005 % 0,045 % 0,050 %
od 501 do 1.000 EUR 0,005 % 0,095 % 0,100 %
nad 1.000 EUR 0,005 % 0,003 % 0,008 %

Namensko varčevanje

   Redna obrestna mera Posebna obrestna mera  Skupaj
obrest. razred 1 (za 1. koledarsko leto)  0,050 %  0,000 % 0,050%
obrest. razred 2 (za 2. koledarsko leto)  0,050 %  0,200 % 0,250%
obrest. razred 3 (za 3. koledarsko leto)  0,050 %  0,600 % 0,650%
obrest. razred 4 (za 4. koledarsko leto)  0,050 %  0,900 % 0,950 %
min. letni znesek varčevanja za prestop v višji obrestovalni razred     300 EUR

Namensko gradbeno varčevanje

Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.

Obrestne mere, ceniki in splošni pogoji poslovanja - prebivalstvo

Prebivalstvo - cenik za kredite in garancijske posle PDF (185 KB)
Prebivalstvo - cenik bančnih storitev PDF (482 KB)
Prebivalstvo - cenik gotovinskih transakcij PDF (123 KB)
Prebivalstvo - SPP - Transakcijski račun PDF (504 KB)
Prebivalstvo - SPP - Pogoji za izvršitev enkratne plačilne transakcije PDF (383 KB)
Prebivalstvo - SPP - Izvajanje direktnih obremenitev SEPA PDF (270 KB)
Prebivalstvo - SPP - Plačilna kartica MasterCard PDF (720 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko bančništvo Net.Stik PDF (945 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko bančništvo Net.Stik (veljavni od 18. 05. 2016) PDF (435 KB)
Prebivalstvo - SPP - Bonus račun in Varčevalni račun Brihta PDF (436 KB)
Prebivalstvo - SPP - Spletno poslovanje z Bonus računom PDF (374 KB)
Prebivalstvo - SPP - Bonus račun online PDF (395 KB)
Prebivalstvo - SPP - Depozit PDF (616 KB)
Prebivalstvo - SPP - Spletno poslovanje z depozitnim računom PDF (521 KB)
Prebivalstvo - SPP - Depozit online PDF (600 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko varčevanje PDF (654 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko varčevanje online PDF (676 KB)
Prebivalstvo - SPP - Spletno poslovanje z namenskim varčevanjem PDF (641 KB)
Prebivalstvo - SPP - Premijsko stanovanjsko varčevanje PDF (492 KB)
Prebivalstvo - SPP - Premijsko stanovanjsko varčevanje online PDF (487 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko poslovanje s Premijskim stanovanjskim varčevanjem PDF (483 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko gradbeno varčevanje PDF (278 KB)
Prebivalstvo - SPP - Investicijsko svetovanje PDF (1447 KB)
Prebivalstvo - SPP - Urnik prevzema plačilnih nalogov PDF (229 KB)
Pravilnik o reševanju pritožb komitentov PDF (178 KB)