Letne obrestne mere za prebivalstvo (veljavne od 28. 7. 2017)

Bonus račun

                       Osnova Bonus Skupaj Online**
do 1.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 % 0,005 %
nad 1.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 % 0,005 %
nad 5.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 % 0,005 %
nad 10.000 EUR 0,001 % 0,005 % 0,006 % 0,006 %
nad 20.000 EUR 0,001 % 0,005 % 0,006 % 0,006 %
 

**velja od 9. januarja 2014 za novo sklenjene bonus račune prek elektronske banke Net.Stik ali prek spletne strani banke (https://online.sparkasse.si/)

Depoziti

* Sklenitev Online depozita vam prinaša dodatni pribitek na obrestno mero! Sklenete ga lahko preko elektronske banke Net.Stik ali preko spletne strani banke.

v mesecih v dnevih evro depozit Online*
  31-60 0,01 % 0,01 %
  61-90 0,01 % 0,01 %
  91-120 0,03 % 0,03 %
  121-150 0,03 %

0,03 %

  151-180 0,04 % 0,04 %
  181-210 0,07 % 0,12 %
  211-240 0,08 % 0,13 %
  241-270 0,08 % 0,13 %
  271-300 0,08 %

0,13 %

  301-330 0,09 %

0,14 %

  331-365 0,09 %

0,14 %

nad 12 do 14   0,27 %

0,32 %

nad 14 do 17   0,27 %

0,32 %

nad 17 do 20   0,27 %

0,32 %

nad 20 do 23   0,27 %

0,32 %

nad 23 do 35  

0,45 %

0,50 %

nad 35 do 47  

0,55 %

0,60 %

nad 47 do 59  

0,65 %

0,70 %

nad 59   0,80 % 0,85 %
       
 

Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.
Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,001 % letno.

Varčevalni račun BRIHTA

  Osnova Bonus Skupaj
do 100 EUR 0,001 % 0,009 % 0,010 %
od 101 do 250 EUR 0,001 % 0,019 % 0,020 %
od 251 do 500 EUR 0,001 % 0,039 % 0,040 %
od 501 do 1.000 EUR 0,001 % 0,079 % 0,080 %
nad 1.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 %
 

 

Namensko varčevanje

   Redna obrestna mera Posebna obrestna mera  Skupaj
obrest. razred 1 (za 1. koledarsko leto)  0,050 %  0,000 % 0,050%
obrest. razred 2 (za 2. koledarsko leto)  0,050 %  0,100 % 0,150%
obrest. razred 3 (za 3. koledarsko leto)  0,050 %  0,450 % 0,500%
obrest. razred 4 (za 4. koledarsko leto)  0,050 %  0,750 % 0,800 %
min. letni znesek varčevanja za prestop v višji obrestovalni razred     300 EUR
 

Namensko gradbeno varčevanje

Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.

Obrestne mere za produkte, ki niso več del redne ponudbe

Obrestne mere, ceniki in splošni pogoji poslovanja - prebivalstvo

Prebivalstvo - Cenik bančnih storitev (Veljaven od 1.9.2017) PDF (573 KB)
Prebivalstvo - Cenik bančnih storitev PDF (565 KB)
Prebivalstvo - Cenik gotovinskih transakcij PDF (123 KB)
Prebivalstvo - Cenik za kreditne in garancijske posle PDF (187 KB)
Prebivalstvo - SPP - Urnik prevzema plačilnih nalogov PDF (276 KB)
Prebivalstvo - SPP - Transakcijski račun PDF (513 KB)
Prebivalstvo - SPP - Transakcijski račun (veljavno od 1.9.2017) PDF (509 KB)
Prebivalstvo - SPP - Plačilna kartica MasterCard PDF (271 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko bančništvo Net.Stik PDF (403 KB)
Prebivalstvo - SPP - Pogoji za izvršitev enkratne plačilne transakcije PDF (193 KB)
Prebivalstvo - SPP - Izvajanje direktnih obremenitev SEPA PDF (270 KB)
Prebivalstvo - SPP - Bonus račun in Varčevalni račun Brihta PDF (289 KB)
Prebivalstvo - SPP - Bonus račun in Varčevalni račun Brihta (veljavno od 1.9.2017) PDF (303 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko poslovanje z Bonus računom PDF (247 KB)
Prebivalstvo - SPP - Bonus račun online PDF (279 KB)
Prebivalstvo - SPP - Depozit PDF (339 KB)
Prebivalstvo - SPP - Depozit (veljavno od 1.9.2017) PDF (370 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko poslovanje z Depozitom PDF (330 KB)
Prebivalstvo - SPP - Depozit online PDF (304 KB)
Prebivalstvo - SPP - Depozitni račun Secure Invest PDF (330 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko varčevanje PDF (391 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko varčevanje (veljavno od 1.9.2017) PDF (407 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko varčevanje online PDF (374 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko poslovanje z namenskim varčevanjem PDF (380 KB)
Prebivalstvo - SPP - Premijsko stanovanjsko varčevanje PDF (256 KB)
Prebivalstvo - SPP - Premijsko stanovanjsko varčevanje (veljavno od 1.9.2017) PDF (273 KB)
Prebivalstvo - SPP - Premijsko stanovanjsko varčevanje online PDF (246 KB)
Prebivalstvo - SPP - Elektronsko poslovanje s Premijskim stanovanjskim varčevanjem PDF (242 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko gradbeno varčevanje PDF (215 KB)
Prebivalstvo - SPP - Namensko gradbeno varčevanje (veljavno od 1.9.2017) PDF (224 KB)
Prebivalstvo - SPP - Investicijsko svetovanje PDF (461 KB)
Pravilnik o reševanju pritožb komitentov PDF (190 KB)