Tu smo za najbolj ranljive.

✔ Ukrepi za lajšanje posledic epidemije za kreditojemalce.

 

Možnosti za stranke

Banka Sparkasse je za svoje obstoječe stranke že poenostavila interne postopke in sprejela ukrepe za lajšanje finančnih težav potrošnikov kot posledico virusa Covid-19.  Ukrepi so namenjeni izključno strankam, ki imajo finančne težave z vračanjem svojih posojil oz. potrebujejo dodatna sredstva za premostitev posledic virusa. Na  prošnjo stranke ter z ustrezno utemeljitvijo - obstoja morebitnih dokazil (npr. odpoved pogodbe, sprememba pogodbe o zaposlitvi, ipd.) – bo banka individualno ugotavljala posledice na stranko in svetovala ustrezno rešitev.

Banka ima na voljo dva ukrepa za zmanjšanje finančnih posledic:

- Odlog vračila potrošniškega ali stanovanjskega kredita, do 12 mesecev.
- Odobritev premostitvenega limita z redukcijo.

Kako do odloga kredita oz. odobritve dodatnih sredstev?

  1. Svojemu finančnemu svetovalcu po elektronski pošti pošljite Vlogo za Odlog ali Premostitveni limit z redukcijo. Svetujemo vam, da Vlogo oddate čimprej po uveljavitvi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) in najkasneje v roku 6 mesecev od dneva preklica epidemije. Interventni zakon omogoča možnost odloga plačila finančnih obveznosti za obdobje do 12 mesecev.
  2. Priložite vso potrebno dokumentacijo, ki bi utemeljila odobritev ukrepa (npr. odpoved pogodbe, sprememba pogodbe o zaposlitvi, ipd.) ter potrebne obrazce, ki jih uskladite z vašim svetovalcem.
  3. Banka brez obiska stranke v banki odloči o odobritvi ukrepa.

V primeru, da bi želeli svoj primer podati v presojo ustreznosti odobritve Odloga kredita ali Odobritve dodatnih sredstev, vam je več informacij na voljo pri vašem finančnem svetovalcu ali na info@sparkasse.si.

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje