Zaupajte svetovno priznanemu upravljavcu.

✔  izbor med 7 skladi

✔  70 let mednarodnih izkušenj

✔  prijazno osebno svetovanje

 

 

Investirajte v sklade izkušenega mednarodnega upravljavca.

Družba za upravljanje Franklin Templeton Investments plemeniti premoženje vlagateljev že vse od 1947, ko je bila v New Yorku ustanovljena borzna hiša Franklin. V 90-ih se je borzna hiša združila z upravljavcem premoženja Templeton, Galbraith / Hansberger Ltd.

Za 800 milijard USD v skladih Franklin Templeton skrbi več kot 650 finančnih analitikov v 150 državah po vsem svetu. Omogočamo vam, da tudi vi investirate v sklade ene izmed vodilnih 20 družb za upravljanje na svetu.

Pri izboru pravih skladov Franklin Templeton za vaše naložbene cilje vam pomagamo na brezplačnem posvetu.

Želite investirati v strokovno pripravljeno kombinacijo skladov?

Preverite naložbene košarice Franklin Investments.

Kako vstopite v Franklin Templeton?

 • 1

  Izberite kombinacijo skladov glede na pričakovane donose in tveganje

  Izberite posamični sklad, naložbeno košarico ali pridite na brezplačni posvet

 • 2

  Odločite se za višino vplačila in način investiranja

  Enkratno ali mesečno

 • 3

  Obiščite poslovno enoto Sparkasse

  Prinesite osebni dokument in davčno izkaznico, ter podpišite pogodbo

 • 4

  Nakažite izbrani znesek

  plačajte enkratni znesek ali odprite trajni nalog za mesečno vplačevanje

Sprememba VEP (v %)
Podsklad Vrsta Datum VEP (v €) danes 1 leto 3 leta 5 let
Franklin India Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 38,87 -0,56 29,14 89,06 80,87
Franklin India Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 35,84 -0,55 28,18 84,84 74,23
Franklin Japan Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 6,94 0,29 15,28 43,98 61,40
Franklin Japan Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 6,10 0,33 14,45 40,88 55,61
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 12,28 -0,57 25,31 50,31 98,38
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A Delniški 10.3.2017 9,06 0,33 18,12 -10,56 np
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 24,71 -0,60 24,42 46,91 91,11
Templeton Asian Growthn Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 31,05 -1,02 34,13 32,30 18,69
Templeton Asian Growthn Fund - acc - H1 - A Delniški 10.3.2017 22,28 -0,04 26,88 0,81 -5,75
Templeton Asian Growthn Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 42,14 -1,01 33,48 30,34 15,74
Templeton BRIC Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 16,03 -0,56 33,36 30,96 2,89
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A Delniški 10.3.2017 9,13 0,33 25,58 -0,44 -18,70
Templeton BRIC Fund - N Delniški 10.3.2017 15,14 -0,66 32,57 28,96 0,26
Templeton Global Total Return Fund - acc - A Obvezniški 10.3.2017 28,34 -0,74 18,63 35,47 43,78
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A Obvezniški 10.3.2017 21,57 0,23 12,29 3,75 15,29
Templeton Global Total Return Fund - acc - N Obvezniški 10.3.2017 25,78 -0,73 17,82 32,68 38,90
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N Obvezniški 10.3.2017 19,52 0,21 11,35 1,19 10,97
Templeton Growth Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 17,68 -0,28 22,18 27,93 74,19
Templeton Growth Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 15,53 -0,32 21,23 25,44 44,06
*Franklin Mutual European Fund - acc - A Delniški 10.3.2017 24,10 -0,08 13,15 4,97 43,45
*Franklin Mutual European Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 19,90 -0,10 12,30 2,63 38,19
*Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A Delniški 10.3.2017 14,62 -0,20 -1,48 7,18 25,82
*Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N Delniški 10.3.2017 13,91 -0,14 -2,39 4,74 21,17
*Templeton Emerging Markets Fund - acc - N Delniški 10.3.2017 17,12 -0,23 31,39 23,70 10,17
Pravno obvestilo

* Investicijski sklad je v Republiki Sloveniji z dnem, 6. 1. 2017, prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja. Povezava na obvestilo Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Cenik za sklenitev skladov Franklin Templeton

Investicijski skladi Franklin Templeton

Cenik vlaganja v FTIF PDF (122 KB)
Obvestilo vlagateljem o prenehanju trženja treh podskladov (6. 1. 2017) PDF (92 KB)
Obvestilo vlagateljem 19.1.2015 - priloga PDF (95 KB)

Vas zanima več o Franklin Templeton?

Vsi pomembni dokumenti v slovenskem jeziku (prospekt, letna poročila, ključni podatki za vlagatelje) so vam na voljo na spletni strani www.franklintempleton.lu.

Poleg prospekta je vlagateljem v Republiki Sloveniji na voljo tudi Dodatek k prospektu, kjer si lahko preberete podrobnejše informacije glede pogojev poslovanja in davčnega režima.

Investicijske sklade upravlja družba Franklin Templeton Investment Funds S.A., Luxembourg. Trženje, distribucijo in vplačila v podsklade omenjene družbe opravlja Banka Sparkasse d.d. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe v podsklade. Investiranje v investicijski podsklad je tvegano, pri čemer investitor prevzema tveganje izgube glavnice. Realizirani pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Zaradi gibanj tečajev vrednostnih papirjev obstaja možnost, da vlagatelj v obdobju varčevanja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, vloženih v investicijski podsklad. Tekoči podatki o gibanju vrednosti enote premoženja oziroma delnice podsklada so dnevno objavljeni v časnikih Delo in Finance ter na spletni strani www.denarnisupermarket.com. Prospekt investicijskega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvleček prospekta, dodatek za vlagatelje v Republiki Sloveniji ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani in poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. Vstopna provizija je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 5,75% vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija znaša na letnem nivoju največ 1,6%.