Pravno obvestilo

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta - omejitev odgovornosti

Nahajate se na spletnem mestu Sparkasse Leasing S d. o. o. www.sparkasse.si/sl/lizing v nadaljevanju družba.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov.

Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije, objavljene na naših spletnih mestih, preveriti pri naših svetovalcih.

Družba pravilnosti in točnosti vseh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu pa lahko pride do nepredvidenih napak, zato družba za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.

Družba si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Informativni izračuni

Izračuni so izključno informativne narave in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za družbo. Možnost sklenitve pogodbe bo družba predhodno preverila, saj je družba skladno z določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo posla dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti potrošnika.

Višina in končna cena financiranja sta odvisni od vrste in načina zavarovanja posla ter bonitete stranke. Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita/lizinga izražene kot letni odstotek odobrenega kredita/lizinga in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita/lizinga, to je zneska kredita/lizinga, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere in stroškov obdelave kreditnega/lizing zahtevka. Stroški zavarovanja in morebitnih pomožnih storitev v informativnih izračunih niso vključeni, saj se določajo individualno. 
EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun. V primeru spremenljive obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik lahko občutno poveča.

Družba si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja s stranko.

Ostala pravna obvestila

Do ostalih pravnih obvestil povezanimi z varstvom osebnih podatkov, reševanjem pritožb, politiki piškotkov dostopate na spodnjih povezavah:

O Sparkasse Leasing S

Dokumentacija, splošni pogoji, ceniki in relevantne povezave

Ponudba leasing

Pogosta vprašanja lizing