Donacija #Verjemivjutri

Glasujte za donacijo #Verjemivjutri po vaši izbiri!

#Verjemivjutri

Slovenija potrebuje ljudi,

ki verjamejo v prihodnost

in so jo pripravljeni oblikovati!

V Sparkasse je naš slogan #VerjemiVase. To predstavlja obljubo, da delamo na sebi, na svojih procesih, produktih in storitvah, da v sklopu svojega poslovanja po najboljši moči odgovarjamo na želje naših strank. Odgovornost za to, da je vsako naše dejanje hkrati tisto, ki prispeva k skupnemu dobremu ter spodbuja napredek in razvoj.

Zato želimo skupaj z vami zgraditi boljši jutri in vas vabimo, da kot naše stranke glasujete, kateremu namenu za boljši jutri želite, da namenimo donacijo.

Glasuj in #Verjemivjutri!

Neprofitne organizacije med katerimi lahko glasujete za donacijo

Zavod Zadnje upanje

Poslanstvo zavoda je pomagati ljudem in živalim v stiski s: finančnimi donacijami; donacijami v obliki hrane, oblačil, pohištva itd.; pomočjo pri plačilu položnic; obiski starejših in vrtcev; plačili sterilizacij, kastracij, ostalih zdravljenj; hranjenjem brezdomnih živali in nudenjem veterinarskih storitev ...

Več o Zavodu Zadnje upanje nahttp://www.zadnjeupanje.si

Slovensko društvo za zaščito voda

Poslanstvo SDZV je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Njegova naloga je tudi informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti.

Več o Slovenskem društvu za zaščito voda nahttps://sdzv-drustvo.si/predstavitev-drustva/predstavitev 

Umanotera

Poslanstvo Umanotere je spodbujanje prenosa načel trajnostnega razvoja v način življenja. Organizirajo različne dogodke, na katerih opozarjajo na probleme s področja okolja in trajnostnega razvoja, oblikujejo pobude in odpirajo javne razprave. S soočanjem različnih mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavljajo alternative uradnim dokumentom.

Več o Umanoteri na: https://www.umanotera.org/kdo-smo/

Glasovanje bo potekalo do 31. 5. 2022.

Tukaj lahko oddate svoj glas