Letna poročila

Letna poročila Banke Sparkasse d.d. in Skupine Sparkasse

Letno poročilo 2023 Banke Sparkasse, d. d. in Skupine Sparkasse

Letna poročila prejšnjih let

Novice