Letna poročila

Letna poročila Banke Sparkasse d.d. in Skupine Sparkasse

Letno poročilo 2020 Banke Sparkasse d.d. in Skupine Sparkasse

Letna poročila prejšnjih let

Novice