Skupina Erste in Sparkasse

Ena največjih finančnih skupin Srednje in Jugovzhodne Evrope, že več kot 200 let!

več kot

16,1 mio strank v Srednji in JV Evropi

več kot

200 let tradicije bančne Skupine

več kot

45.000 zaposlenih

Skupina Sparkasse v Sloveniji

Nas želite spoznati še bolje?

Novice

Naša ponudba