Varčevanja

Ceniki in obrestne mere

Velja od 29. 1. 2021

Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.

Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,001 % letno.

Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.

Novih strank v premijsko stanovanjsko varčevanje ne sprejemamo. Za že obstoječe varčevalce pa veljajo spodaj navedeni pogoji.  Veljavno od 17 .3. 2017.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!