Kako poteka postopek menjave bančnega računa?

Razmišljate o menjavi bančnega računa? Običajno ta trenutek nastopi, ko iščete neko posebno storitev (recimo ugoden kredit) ali ko se pri vaši banki spremenijo pogoji ali stroški storitev.

Mnogi se že ob razmišljanju o menjavi banke ustavijo, saj si mislijo, da je postopek zapleten. Dejansko je nadvse preprost, saj lahko večino postopka opravi kar banka, vključno z odprtjem računa, posredovanjem zahtevka za ukinitev računa pri prejšnji banki, odprtjem direktnih bremenitev in trajnih nalogov ter obvestilom delodajalca o novem računu. Vi se morate le pri novi banki se odločiti za odprtje računa, podpisati soglasje in pri stari poravnati vse odprte obveznosti. In še, postopek je povsem brezplačen in traja največ 12 delovnih dni!

Preberite si kako poteka postopek menjave bančnega računa. Kaj so vaše naloge ob menjavi in kaj so naloge nove ter stare banke.

Vaše obveznosti ob menjavi bančnega računa

Ko se odločite za novo banke je prvi korak ob menjavi bančnega računa odprtje računa v svoji izbrani novi banki. Dobro je vedeti, da ko zamenjate banko, se ne ohranja ista številka računa, saj v novi banki odprete nov račun, z novo številko računa.

Ob odpiranju novega računa pri svoji novi banki izpolnite obrazec Pooblastilo potrošnika za zamenjavo transakcijskega računa znotraj države. Pooblastilo vsebuje:

 • izrecno soglasje stari in novi banki za izvedbo posameznih nalog pri postopku zamenjave transakcijskega računa,
 • seznam ponavljajočih se kreditnih plačil (ponavljajočih se prilivov), trajnih nalogov, direktnih obremenitev SEPA, ki jih želite prenesti na novi račun,
 • datum, od katerega želite, da se začnejo izvrševati trajni nalogi in direktne obremenitve SEPA z računa pri novi banki,
 • nalog in datum za zaprtje računa pri stari banki.

Poslovanje s svojo staro banko morate končati skladno s pogodbo o vodenju računa ter splošnimi pogoji za poslovanje (poravnati vse obveznosti, vrniti kartico(e) in čekovne blankete (svoje in morebitnih pooblaščencev), urediti način odplačevanja kreditov …). Na računu pri stari banki ste dolžni zagotoviti kritje in tako omogočiti izvršitev transakcij, ki še niso opravljene (direktne obremenitve SEPA, čeki, kartice …).

Naloge nove banke

Po prejemu informacij stare banke, nova banka izvede naslednje naloge (če so določene v Pooblastilu):

 • vzpostavi trajne naloge, ki ste jih zahtevali,
 • zagotovi vse potrebno za sprejemanje direktnih obremenitev SEPA in jih začne izvrševati od datuma,
 • obvesti plačnike v Republiki Sloveniji, ki izvajajo ponavljajoča se kreditna plačila (ponavljajoče se prilive), o podatkih vašega novega računa in jim posreduje kopijo Pooblastila,
 • obvesti prejemnike plačil v Republiki Sloveniji, o podatkih vašega računa in datumu začetka izvrševanja direktnih obremenitev SEPA z novega računa ter posreduje kopijo Pooblastila.

Če se pa odločite, da boste informacije o spremembi računa plačnikom in prejemnikom plačil posredovali osebno, bo nova banka obvestilo s podatki o novem računu in začetnem datumu, navedenem v Pooblastilu, posredovala vam. Hkrati morate vse plačnike in prejemnike plačil, za katere niste pooblastili svoje nove banke, o spremembi računa obvestiti sami.

Naloge stare banke

Stara banka posreduje informacije o veljavnih trajnih nalogih, direktnih obremenitvah SEPA in kreditnih plačilih (prilivih – plača, pokojnina, socialni prejemki…) izvršenih v zadnjih 13 mesecih novi banki. Glede na vaše zahteve, lahko podatke posreduje tudi vam.

Od datuma, določenega v Pooblastilu stara banka:

 • prekliče trajne naloge ter preneha sprejemati SEPA direktne obremenitve in kreditna plačila. Pred zaprtjem računa z vami uredi vračilo čekovnih blanketov in kartic(e) (preklic neunovčenih čekov, vračilo debetnih/plačilnih/kreditnih kartic(e) imetnika in morebitnih pooblaščencev), način odplačila kreditov (če ti obstajajo) in drugo,
 • prenese morebitno preostalo pozitivno stanje na novi račun,
 • zapre stari račun, če na njem nimate neporavnanih obveznosti. Stara banka vas nemudoma obvesti, kadar zaradi neporavnanih obveznosti ne more zapreti računa.

Kako pa izbrati “pravo” novo banko?

“Prava” banka za vas je tista, ki vam ponuja storitve, ki jih potrebujete, z ustreznim odnosom, in pogoji ter stroški.

Odprite račun v banki Sparkasse, kjer vam ponujamo vam prilagojen nabor udobnih bančnih storitev za uresničitev vaših želja. Plačujte nizke stroške vodenja računa in brezplačno dvigujte na bankomatih doma in v tujini. Za pomoč pri izboru idealnega računa za vas rešite kviz.

Prijazno vas vabimo, da nam pustite kontaktne podatke in vas bomo poklicali, da se dogovorimo o naslednjih korakih pri odprtju računa.

V banki Sparkasse, ki je del bančne skupine Erste Bank in Sparkassen z več kot 200 let bančne tradicije, vsako stranko resnično obravnavamo individualno, saj ima vsaka stranka svojega osebnega finančnega svetovalca.

Mogoče vas zanima tudi?