EURIBOR – referenčna obrestna mera

Izbrati 3 ali 6-mesečni EURIBOR?

 

VPRAŠAJTE NAŠE FINANČNE SVETOVALCE

 

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaš kredit?

EURIBOR je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar.

Glede na ročnost  jih obstaja več, najbolj poznani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj.

Pri vseh novo sklenjenih poslih financiranja upoštevamo sestavljeno obrestno mero iz 6-mesečnega EURIBOR-ja in pribitka. Spreminja se dvakrat letno; njegova višina se ugotovi na dan 31. 12. in na dan 30. 6. ter velja naslednjih 6 mesecev.

Za kredite, sklenjene do 31. 3. 2006, ostane sestava obrestne mere nespremenjena.

Več informacij o medbančni obrestni meri Euribor najdete na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje