Z našim okoljem smo trajnostno povezani

Temelj našega poslanstva je, da imamo vsi ljudje pravico do blaginje, ne glede na spol, status, vero, nacionalnost ali starost. Tu smo, da vam na poti do nje pomagamo, vas spremljamo in zagotavljamo veter pod vašimi krili. Svoje poslanstvo udejanjamo s poslovnim delovanjem, donacijami, sponzorstvi in drugimi družbeno odgovornimi aktivnostmi.

V Sparkasse poskušamo zagotavljati blaginjo in jo večati.

Ponosni smo, da si prizadevamo dvigniti kvaliteto življenja naše družbe in tistim, ki potrebujejo pomoč, pomagati s podporo in sodelovanjem v raznovrstnih projektih.

Naš namen, razlog, zakaj obstajamo, je bil zapisan v ustanovnem dokumentu banke Erste Oesterreichische Spar-Casse leta 1819: da vsakemu omogočimo dostop do blaginje, ne glede na starost, spol, družbeno ozadje ali geografski izvor. Naša zgodba o raznolikosti in vključevanju se začne leta 1819 z Marie Schwarz, 12-letno deklico, delavko iz najrevnejših okolij, ki je z donacijo desetih guldnov prejela prvo hranilno knjižico na svetu - kot zagon za boljše življenje.

Ta temeljna ideja, omogočiti vsem strankam – ne glede na starost, spol in poreklo – finančno neodvisnost in blaginjo, se je ohranila še 200 let pozneje in je ponazorjena v našem sloganu #VerjemiVase!

Zavedamo se, da lahko prav vsak posameznik in organizacija naredi spremembe, spremembe na bolje, in pripomore k boljšemu življenju za vse generacije, tudi bodoče - k kakovostnejšemu življenju naše družbe. V  Sparkasse poskušamo zagotavljati blaginjo in jo večati. Ves čas tako z različnimi aktivnostmi vključujemo zaposlene in skupaj zbiramo ideje za boljši jutri, ki bodo nadalje prispevale k oblikovanju strategije banke in opredelitvi nadaljnjih aktivnosti, s katerimi vračamo v okolje in prispevamo za boljši jutri - #Verjemivjutri. Zato smo usmerjeni v bančne rešitve, ki dvigujejo ekološko zavest, v dobrodelnost in razvoj družbe, podjetništva ter izobraževanja, pa tudi k skrbi za okolje. Vse to udejanjamo s poslovnim delovanjem, donacijami, sponzorstvi in drugimi družbeno odgovornimi aktivnostmi. 

Z svojimi projekti si prizadevamo pomagati na različnih področjih

Pomoč nudimo tistim, ki jo najbolj potrebujejo

Pomagamo otrokom, družinam, starostnikom in živalim iz socialno šibkejših okolij ter v stiskah. Pomagamo otrokom in posameznikom s posebnimi potrebami.

Podpiramo izobraževanje, podjetništvo in razvoj

Sodelujemo in podpiramo podjetniške ideje, konference, razpisujemo štipendijski program.

Pomagamo skrbeti za okolje

Zavedamo se, da je vsak izmed nas odgovoren za okolje! 

Izobraževanje

Zavedamo se velikega pomena izobraževanja, zato se že vrsto let pridružujemo banki Steiermaerkische Sparkasse Bank in Univerzi v Gradcu pri organizaciji in promociji štipendijskega programa “Best of South-East”, ki je namenjen nadarjenim in motiviranim študentom ter diplomantom držav Jugovzhodne Evrope. Program izbranim kandidatom omogoča nadgradnjo znanja, pridobljenega na dodiplomskem ali podiplomskem študiju različnih študijskih smeri, ter kombinacijo študija in prakse ali usposabljanja v eni od najmodernejših bančnih institucij na avstrijskem Štajerskem.

Štipendija "Best of South-East"

Študentom ponujamo priložnost, da razširijo svoja obzorja v sklopu edinstvene priložnosti za študij in delo ter da postanejo “Najboljši/a na jugovzhodu”.

Zadovoljstvo strank je na prvem mestu

Novice

Nas želite spoznati bolje?

Družbeno odgovorni projekti v Skupini Sparkasse

O nas

Sparkasse - prebivalstvo

Sparkasse - gospodarstvo