Družbena odgovornost v Skupini Sparkasse

Družbena odgovornost v Skupini Sparkasse

Naš namen, razlog, zakaj obstajamo, je bil zapisan v ustanovnem dokumentu banke Erste Oesterreichische Spar-Casse leta 1819: da vsakemu omogočimo dostop do blaginje, ne glede na starost, spol, družbeno ozadje ali geografski izvor. Naša zgodba o raznolikosti in vključevanju se začne leta 1819 z Marie Schwarz, 12-letno deklico, delavko iz najrevnejših okolij, ki je z donacijo desetih guldnov prejela prvo hranilno knjižico na svetu - kot zagon za boljše življenje.

Ta temeljna ideja, omogočiti vsem strankam – ne glede na starost, spol in poreklo – finančno neodvisnost in blaginjo, se je ohranila še 200 let pozneje.

Zavedamo se, da lahko prav vsak posameznik in organizacija naredi spremembe, spremembe na bolje, in pripomore k boljšemu življenju za vse generacije, tudi bodoče. Tako ves čas z različnimi aktivnostmi vključujemo zaposlene in skupaj zbiramo ideje za boljši jutri, ki bodo nadalje prispevale k oblikovanju strategije banke in opredelitvi nadaljnjih aktivnosti, s katerimi vračamo v okolje in prispevamo za boljši jutri - #Verjemivjutri. Usmerjeni smo v bančne rešitve, ki dvigujejo ekološko zavest, v dobrodelnost in razvoj družbe, podjetništva ter izobraževanja, pa tudi k skrbi za okolje. Vse to udejanjamo s poslovnim delovanjem, donacijami, sponzorstvi in drugimi družbeno odgovornimi aktivnostmi.

Naš slogan #VerjemiVase je hkrati naša odgovornost za to, da je vsako naše dejanje tisto, ki prispeva k skupnemu dobremu, zato smo se zavezali, da bomo z družbeno odgovornimi dejanji začeli z majhnimi koraki vsi znotraj Skupine Sparkasse v Sloveniji:

 • Razvijamo bančne rešitve, ki zmanjšujejo strankam odvečne poti in uporabo papirja, kar pa zmanjšuje tudi obremenitev okolja.
 • Zavedamo se pomena obnovljivih virov energije in hkrati želimo prispevati k »zeleni« prihodnosti, zato bomo kmalu prešli na delno samooskrbo z elektriko iz obnovljivega vira, ki ne povzroča izpustov ogljikovega dioksida in ne vpliva na globalno segrevanje.
 • Sodelavcem smo omogočili še eno trajnostno rešitev – ti, ki za svoj prihod na delo uporabijo kolo, električno kolo ali skiro, ga lahko varno parkirajo v novi Kolesarnici.
 • Kot simbol našega trajnostnega delovanja in v zahvalo sodelavcem za udeležbo na hekatonu, kjer smo zbirali ideje, kako lahko kot podjetje in zaposleni vračamo v svoje okolje in prispevamo za boljši jutri - #Verjemivjutri, smo posadili na naši terasi javor, ki nam bo nekoč v vročih poletnih dneh delal prijetno senco. Prav tako smo dali donacijo za zasaditev 20 novih dreves.
 • Zavedamo se velikega pomena izobraževanja, zato se že vrsto let pridružujemo banki Steiermaerkische Sparkasse Bank in Univerzi v Gradcu pri organizaciji in promociji štipendijskega programa “Best of South-East”, ki nadarjenim in motiviranim študentom ter diplomantom držav Jugovzhodne Evrope omogoča nadgradnjo znanja, pridobljenega na dodiplomskem ali podiplomskem študiju.
 • V naših poslovalnicah, predvsem novoodprtih, prevladujejo naravni materiali, ki pričarajo v prostoru topel občutek in gostoljubje.
 • Znotraj skupine Sparkasse deluje društvo Spartak, ki skrbi za »zdrav duh v zdravem telesu« vseh zaposlenih, prav tako pa se je z zastopnikom znane slovenske blagovne znamke Rog dogovorilo za kolesa pony, ki so na voljo vsem zaposlenim v večini poslovnih enot in na sedežu Banke z namenom promocije blagovne znamke Sparkasse, voženj na sestanke in za vse ostale poti, obenem pa tako zaposleni aktivno prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.
 • Ena izmed prioritet banke je tudi stalno izboljševanje in spodbujanje medsebojnega sodelovanja, ki temelji na strateškem razvoju zaposlenih in nadaljnji gradnji dobrega počutja vseh nas. Izvajamo projekte, ki so usmerjeni na vse zaposlene in se v veliki meri nanašajo na razvoj in vzpostavljanje trajnostnega okolja za vse deležnike: različna druženja, pikniki, športne aktivnosti, masaže na delovnem mestu, hibridna delovna mesta …
 • Poskušamo omejiti uporabo plastike za enkratno uporabo, tako smo plastične lončke v avtomatih za kavo nadomestili s keramičnimi skodelicami, ki smo jih podelili vsem zaposlenim, prav tako smo razdelili vsem zaposlenim steklenice za vodo.
 • Želimo prispevati k dvigu kvalitete življenja družbe s podporo in sodelovanjem v raznovrstnih projektih. V 2022 smo tako s finančnimi donacijami podrli: Zavod SVSP, Fundacijo Vrabček upanja, Društvo Šolski ekovrtovi, Zavod Zadnje upanje, Slovensko društvo za zaščito voda, Fundacijo Umanotera - neprofitne organizacije, ki s svojim delom poskušajo vsem nam omogočiti boljši jutri; Društvo upokojencev Slovenske Konjice, kjer smo v duhu medgeneracijskega sodelovanja omogočili 25 starim staršem in njihovim vnukom/vnukicam izlet na morje.
  V preteklosti smo k tem ciljem poskušali prispevati z donacijami in sponzorstvi. Več o tem si lahko preberete tukaj.
 • Usmerjeni smo v dobrodelnost in še posebej se nas dotaknejo stiske otrok, zato smo se v predprazničnem in prazničnem času, ki mnogim predstavlja čas veselja ter druženja, žal pa se nekateri otroci v tem obdobju počutijo še bolj osamljeno, tesnobno, spregledano, odločili, da z donacijo rabljenih igrač razveselimo otroke iz socialno ogroženih družin mesta Maribora, in sicer v Materinskem domu, in otroke, ki svoje praznične dni preživljajo v Pediatrični kliniki Ljubljana. S kroženjem starih igrač prav tako želimo spodbuditi miselnost tako pri naših zaposlenih kot njihovih otrocih, da rabljene stvari niso slabe in neuporabne, ampak lahko nekomu pričarajo nov nasmeh. Želimo si, da bi to postal odmev, ki se bo prenašal še generacije naprej.

Veseli nas, da lahko z majhnimi koraki spreminjamo svet na bolj ter skupaj z zaposlenimi in strankami pišemo nove, uspešnejše, trajnejše zgodbe.

Nas želite spoznati še bolje?

Novice

Ponudba in vsebine bloga #VerjemiVase