Pravno obvestilo

Nahajate se na spletnem mestu Banke Sparkasse d. d. (v nadaljevanju banka).

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta - omejitev odgovornosti

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov.

Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije, objavljene na naših spletnih mestih, preveriti pri naših finančnih svetovalcih.

Banka pravilnosti in točnosti vseh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu pa lahko pride do nepredvidenih napak, zato banka za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Banka si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti,
ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Informativni izračuni

Izračuni so izključno informativne narave in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj je, skladno z določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo kredita dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke. Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražene
kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere in stroškov obdelave kreditnega zahtevka. Stroški zavarovanja in morebitnih pomožnih storitev v informativnih izračunih niso vključeni, saj se določajo individualno. 
EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun. V primeru spremenljive obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik lahko občutno poveča.

Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja s
stranko.

Ostala pravna obvestila

Do ostalih pravnih obvestil povezanimi z varstvom osebnih podatkov, reševanjem pritožb, politiki piškotkov dostopate tukaj.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!