Stanovanjski kredit

Naj sanje o popolnem domu ne ostanejo le sanje. #VerjemiteVase in se zbudite v prvem, večjem ali prenovljenem domu s pomočjo ugodnih pogojev stanovanjskega kredita Sparkasse - za stranke vseh bank.

Zakaj Stanovanjski kredit Sparkasse?

Vsak si zasluži popoln dom. Z odkritimi nasveti in prilagodljivimi pogoji je nakup, gradnja ali prenova doma tako blizu, kot še nikoli.

Prednosti Stanovanjskega kredita

Pri nas dobite ugoden kredit!

Po raziskavah je banka Sparkasse med najugodnejšimi po pogojih kreditiranja med slovenskimi bankami.

Odkrijte lastnosti Stanovanjskega kredita

Informativni izračun kredita

Prepričajte se, da vam bo kredit pisan na kožo. Z informativnim izračunom preverite, koliko kredita lahko dobite, kakšni bodo pri tem obroki oziroma mesečna obveznost, obrestna mera, efektivna obrestna mera (EOM), stroški odobritve ter kolikšna doba odplačevanja.

Zemljevid cen prodanih nepremičnin

Kupujete hišo ali stanovanje in vas zanima, če je prodajna cena realna? Želite preveriti cene nepremičnin v soseski, kjer bi radi živeli? Vpišite lokacijo in prikazali vam bomo vrednosti nepremičninskih poslov v okolici ter podatke o prodanih nepremičninah.

Po korakih do stanovanjskega kredita

Pot do novega doma

Kaj vas čaka na poti do novega doma? Podrobno smo opisali vse korake, od informativenga izračuna na spletni strani, do pridobitve ponudbe, odobritve kredita in uresničitvi sanj.

Kaj je namen stanovanjskega kredita?

Stanovanjski kredit lahko predstavlja pot do novega ali prenovljenega doma:

 • način financiranja nakupa stanovanja, hiše ali vikenda, 
 • sredstvo za popolno prenovo hiše ali stanovanja, 
 • možnost gradnje ali dogradnje hiše,
 • poplačilo oziroma refinanciranje manj ugodnega stanovanjskega kredita.

#VerjemiteVase in uresničite svoje sanje o domu. 

Kaj pomeni pred-odobritev v največ 1 dnevu?

Pred-odobritev Stanovanjskega kredita v največ 1 dnevu pomeni, da vam na podlagi resničnih in točnih informacij v 1 dnevu sporočimo, pod kakšnimi pogoji smo vas pripravljeni financirati (višina kredita, odplačilna doba, obrestne mere …). 

S predhodno odobritvijo ste pri pogajanjih za nepremičnino zato brez skrbi - v največ 1 dnevu namreč izveste, ali je izbrana nepremičnina v okviru vaših zmožnosti.

Vaša varnost na prvem mestu

Vaš kredit lahko zavarujemo z zastavo nepremičnine, s poroki ali z denarnimi sredstvi (varčevalna sredstva ali vrednostni papirji).

Nepremičnino pa je poleg tega treba še premoženjsko zavarovati in zavarovalno polico vinkulirati v korist banke*.

Če nimate možnosti zavarovanja z zastavo nepremičnine in višina vašega kredita ne presega 35.000 EUR, vam priporočamo potrošniški kredit.

Da boste brez skrbi, lahko pri nas uredite tudi premoženjsko  in  življenjsko zavarovanje ter zavarovanje v primeru brezposelnosti (z možnostjo kritja 6 ali 12 mesecev). S sklenitvijo dodatnih produktov pri banki je lahko obrestna mera vašega kredita še ugodnejša.

Če zaidete v težave z odplačevanjem kredita, bomo skupaj poiskali najboljšo rešitev. Nasvete in postopanje banke v tem primeru poiščite v splošnih informacijah.

Zadovoljstvo strank je na prvem mestu

Povezana dokumentacija

 •  vloga za Stanovanjski kredit,
 •  kopija pogodbe o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca,
 •  izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun za zadnjih 12 mesecev,
 •  kopija plačilnih list za zadnjih 12 mesecev.

Z bilanco potrebujete:

Brez bilance/normiranci potrebujete:

 • obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zadnji dve leti (obrazec iz eDavkov),
 • izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnjih 12 mesecev.
 •  osebni dokument,
 •  davčno številko.
 •  soglasje za SEPA direktno obremenitev, če želite kredit odplačevati neposredno z vašega transakcijskega računa ali
 •  odstopno izjavo za upravno izplačilno prepoved, če želite kredit odplačevati neposredno z osebnega dohodka preko svojega delodajalca.
 •  podatek o zemljiškoknjižnem identifikatorju (pridobite preko portala e-sodstvo),
 •  razdružilna ali druga pogodba, ki vsebuje opis solastninskega deleža v naravi,  če je predmet zastavitve solastninski delež in
 •  kopija osebnega dokumenta lastnika nepremičnine.
 •  pravnomočno gradbeno dovoljenje (gradbeno dovoljenje vam izda pristojna upravna enota - občina, na območju katere leži nepremičnina, za katero se uveljavlja gradbena pravica),
 •  tehnično poročilo iz projektne dokumentacije,
 •  tlorisi in fasade iz projektne dokumentacije (projektno dokumentacijo vam izdela projektant).
 •  osnutek kupoprodajne pogodbe ali kopija že overjene kupoprodajne pogodbe (uskladite s prodajalcem oz. nepremičninsko agencijo),
 •  fotokopija splošnih pogojev prodaje v primeru novogradnje stanovanjskih enot (pridobite pri investitorju/nepremičninski agenciji),
 •  potrdilo o namenski rabi zemljišča - lokacijska informacija (pridobite na Občini),
 •  potrdilo o plačani ari ali delu kupnine iz lastnih sredstev.
 •  izjave občine, solastnikov in etažnih lastnikov, če gre za majhno etažno skupnost do največ 5 etažnih enot in dva ali več lastnikov enot, da ne uveljavljajo zakonite predkupne pravice (izjava mora biti overjena na upravni enoti ali pri notarju).
 •  potrdilo o veljavni hišni številki in naslovu (pridobite na Geodetski upravi Republike Slovenije),
 •  popolne fotokopije vseh kupoprodajnih pogodb v verigi,
 •  odločba Geodetske uprave Republike Slovenije o identifikatorjih, če je že izdelan etažni načrt in izdana odločba,
 •  akt o oblikovanju etažne lastnine, če je vložen v zemljiško knjigo dokumentacije pod plombo (pridobite od prodajalca nepremičnine).
 • v primeru poplačila kredita pri drugi banki: stanje kredita za poplačilo in izjava o nameri izdaje izbrisne pobotnice, če je kredit zavarovan s hipoteko,
 • v primeru poplačila drugih obveznosti: pravna podlaga: npr. sporazum o razdelitvi skupnega premoženja med zakoncema, dedni dogovor, sklep sodišča…

Z namenom zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja bo banka  pred odobritvijo kredita preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja v sistemu SISBON.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!