Kreditna sposobnost: Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kreditna sposobnost: Najpogostejša vprašanja in odgovori

Bo za naslednji prelomen korak v vašem življenju treba najeti kredit? Vas skrbi, koliko kredita vam bo banka odobrila? Pripravili smo seznam najpogostejših vprašanj (in odgovorov) glede kreditne sposobnosti, s katerimi vam želimo olajšati odločanje in na čim bolj transparenten in enostaven način predstaviti, kaj kreditna sposobnost sploh je, zakaj je pomembna ter kako jo izračunamo.

#1 Kaj pomeni izraz »kreditna sposobnost«?

Enostavno povedano gre za to, ali vam banka lahko odobri kredit in če, koliko kredita vam lahko odobri glede na vaše dohodke oziroma finančno stanje.

Z izračunom kreditne sposobnosti banka izračuna:

  • ali imate dovolj visoke dohodke, da vam po plačilu mesečnega obroka kredita ostane dovolj denarja za zagotavljanje minimalnega življenjskega standarda,
  • kakšen je najvišji mesečni obrok, ki vam ga banka lahko odobri glede na vaše dohodke in želeno vrsto obrestne mere. Pri najemu kredita s spremenljivo obrestno mero banka izvede simulacijo povišanja obrestne mere in s tem tudi mesečnega obroka.

#2 Kako izračunam, ali sem kreditno sposoben?

Vaša kreditna sposobnost je ustrezna, ko vam od rednih mesečnih dohodkov v zadnjih 12 mesecih in po plačilu vseh mesečnih kreditnih obveznosti (krediti, leasingi ipd.), upoštevajoč tudi obrok novega kredita, ostane znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače oziroma trenutno 816,57 €. Če vzdržujete ostale družinske člane, je potrebno pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevati še strošek vzdrževanja teh.

Če na primer preživljate odraslega člana gospodinjstva (in je to vaša zakonsko določena obveznost), vam mora poleg 816,57 € ostati še dodatnih 402,18 €. Ta znesek je enak višini zakonsko določenega prejemka za preživljanje s strani države.

Za vsakega vzdrževanega otroka je k 816,57 € potrebno prišteti še 248,92 € (če ga vzdržujeta oba starša, se upošteva polovični znesek pri vsakemu izmed partnerjev). V primeru enostarševske družine pa je potrebno prišteti 324,86 €.

Kreditojemalčevi dohodki so ključni, niso pa edino merilo za izračun kreditne sposobnosti. Na spodnji povezavi lahko preberete, kaj vse je še pomembno pri oceni vaše kreditne sposobnosti. 

#3 Ali obstajajo spletni kalkulatorji za izračun kreditne sposobnosti?

Da, seveda. Še preden stopite v stik z bančnim svetovalcem, lahko svojo kreditno sposobnost ocenite sami. Priporočamo spletni kalkulator

Pomembno je vedeti, da kalkulator pri informativnih izračunih kreditne sposobnosti upošteva omejen nabor informacij. To pomeni, da se lahko informativni izračun razlikuje od individualnega informativnega izračuna, ki vam ga pripravi bančni svetovalec. Bančni svetovalec lahko namreč v izračun vključi spremenljivke, ki jih spletni kalkulator ne vključuje.

#4 Zakaj se pri izračunu kredita upošteva število vzdrževanih oseb v gospodinjstvu?

Število vzdrževanih oseb v gospodinjstvu je pomemben kriterij, saj znižuje kreditno sposobnost kreditojemalca. Z vsako vzdrževano osebo se poveča minimalen znesek, ki je potreben za pokritje mesečnih življenjskih stroškov.

Med vzdrževane osebe štejemo:

  • Otroke do dopolnjenega 18. oziroma do 26. leta, če se šolajo,
  • Odrasle osebe, ki jih vzdržujemo skladno z zakonsko določenimi obveznostmi (na primer nezaposlen zakonski partner, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve).

V primeru enostarševskih družin izračun kreditne sposobnosti poteka nekoliko drugače kot pri družinah z obema staršema, zato je v tem primeru smiselno kontaktirati bančnega svetovalca, ki vam bo pripravil individualni izračun (mogoče je, da spletni informativni kalkulatorji te spremenljivke ne vključujejo).

#5 Kaj je mesečna anuiteta?

Gre za mesečni znesek, s katerim odplačujemo kredit v določenem časovnem obdobju, in je sestavljen iz dela glavnice dolga ter pripadajočih obresti. Ker se z odplačevanjem znesek dolga postopno zmanjšuje, se delež obresti, ki na začetku sestavljajo prevladujoči del anuitete, tekom dobe odplačevanja zmanjšuje, delež razdolžnine pa povečuje.

#6 Kako banka izračuna najvišji možni mesečni obrok kredita?

Najvišji možni mesečni obrok novega kredita je znesek, ki ga lahko glede na izračunano kreditno sposobnost namenite za plačilo mesečne obveznosti novega kredita.

Poleg vašega dohodka, števila vzdrževanih družinskih članov in morebitnih obstoječih kreditov na izračun kreditne sposobnosti ključno vpliva tudi, kako dolgo boste kredit odplačevali. Maksimalna doba za odplačevanje potrošniškega kredita je 7 let oziroma lahko tudi 10 let, za odplačevanje stanovanjskega kredita običajno do 30 let. Pri določanju maksimalne dobe banka upošteva tudi vašo starost in zaposlitveni status.

Poleg zneska v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače, ki mora kreditojemalcu ostati na računu, Banka Slovenije omejuje tudi razmerje med letnim stroškom, ki ga kreditojemalec nameni za odplačevanje kredita, in njegovim letnim dohodkom. Celotni letni strošek kredita ne sme biti višji od 50 odstotkov letnega dohodka, če vaš povprečni neto mesečni dohodek ne presega 2.148,86 € (kar je 2-kratnik bruto minimalne plače).

Če na primer vaš mesečni dohodek za preteklih 12 mesecev znaša povprečno 1.200 €, je lahko mesečni strošek odplačevanja bodočega kredita po tem pogoju največ 383,43 €. Če pa na primer vaš povprečni mesečni dohodek znaša 1.800 €, lahko ob upoštevanju tega pogoja vaše finančne obveznosti znašajo največ 900 € in ne 983,43 €. V primeru vzdrževanih družinskih članov bo vaš najvišji obrok še sorazmerno manjši.

#7 Od česa je odvisna maksimalna doba odplačevanja kredita?

Maksimalno dobo za potrošniške kredite določa regulator Banka Slovenije in za odplačevanje potrošniškega kredita znaša 7 let. Banka lahko skladno s poslovno politiko odobri tudi daljšo dobo od 7 let, vendar ne več kot 10 let in v omejenem obsegu. Maksimalna doba odplačevanja stanovanjskega posojila je pri večini bank omejena na 30 let.  

Poleg regulatorno določene maksimalne dobe banka pri izračunu kreditne sposobnosti upošteva tudi starost kreditojemalca in trajanje zaposlitve.

#8 Kako bo banka preverila mojo zadolženost oziroma kako bo vedela, da odplačujem še kak drug kredit?

Banka bo v kreditnem registru Sisbon preverila stanje vaše zadolženosti: www.sisbon.si. Če razpolagate s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), lahko svoje podatke o zadolženosti preverite tudi sami preko aplikacije Moj.Sisbon. Za izpis lahko zaprosite tudi osebno pri kateri koli banki, hranilnici ali pri Banki Slovenije, in sicer tako, da izpolnite Zahtevo posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON. Izpis podatkov dobite najkasneje v 15 dneh po pošti.

#9 Kaj je sistem Sisbon?

Preden vam banka odobri kredit, bo v sistemu Sisbon preverila, kakšna je vaša trenutna zadolženost, ali redno odplačujete obstoječe kredite, ali pogosto prekoračite limit na transakcijskem računu in podobno. Med drugim so iz Sisbona razvidni tudi vaši limiti na transakcijskih računih in karticah, poroštva, izterjave, izvršbe in finančni lizingi.

#10 Ali banka poleg plače kot prihodek upošteva tudi malico in regres?

Pri zaposlenih kreditojemalcih večina bank za izračun kreditne sposobnosti kot osnovo upošteva povprečno mesečno neto plačo, in sicer za preteklih 12 mesecev. V banki Sparkasse poleg plače upoštevamo tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice ter druge redne prihodke (avtorske pogodbe, najemnine, preživnine ipd.). V izračun kreditne sposobnost ni mogoče vključiti tistih prejemkov, ki se ne smejo rubiti. Med slednje spadajo prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, dodatka za nego otrok, štipendij, nadomestil za invalidnost ipd.

Je čas, da se posvetujete glede kredita za uresničitev vaših želja?

Izpolnite kontaktne podatke in vas bo kontaktiral naš svetovalec!

Mogoče vas zanima tudi?