Kaj banka gleda, ko pridete po kredit?

Običajno je prvo vprašanje, ki si ga človek zastavi, preden se odpravi po kredit, kaj bodo v banki sploh preverjali in na podlagi česa se banka odloči za (ne)odobritev. Splošno prepričanje je, da je to odvisno predvsem od namena in ročnosti kredita, vendar pa to ni čisto res.

Seveda boste za najem stanovanjskega kredita za dobo 25 let morali predložiti veliko več dokumentacije kot za hitri potrošniški kredit ali povečanje limita na osebnem transakcijskem računu (da, tudi to je kredit), osnovno preverjanje pa dejansko poteka popolnoma enako.

Prvi pogoj je ustrezna kreditna sposobnost

Banka pri vsakem postopku odobritve (kateregakoli) kredita najprej ugotovi vašo kreditno sposobnost. Osnova za ugotavljanje kreditne sposobnosti je višina mesečnega prihodka in višina obstoječih finančnih obveznosti. Na podlagi tega banka izračuna največjo še možno višino mesečnega obroka in oceni, ali bo kreditojemalec po najemu kredita sposoben v dogovorjenem času poplačati kredit s pripadajočimi obrestmi in vse preostale stroške, povezane z odobritvijo kredita.

Pri zaposlenih se v večini bank za izračun kreditne sposobnosti kot osnova upošteva mesečna neto plača, v banki Sparkasse pa upoštevamo tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice ter druge redne prihodke (avtorska pogodba, najemnine, preživnine in podobno). Vaše finančne zmožnosti za najem želenega kredita lahko enostavno preverite tudi sami preko spletnih informativnih izračunov.

Načeloma ste kreditno sposobni, če vam od rednih mesečnih prejemkov z dodatki (plača, nadomestilo za malico in prevoz ali pokojnina ter regres in drugih mesečnih prejemkov (npr. honorarji, najemnine)) po plačilu vseh obstoječih mesečnih kreditnih obveznosti ostane znesek za življenjske stroške v višini 715 EUR . Potrebni preostanek je lahko tudi višji, v kolikor imate že obstoječe dolgove (npr. kredit, leasing), vzdrževane člane ali so vaši življenjski stroški višji.

Pri najemu kreditov nekatere banke omogočamo ugotavljanje kreditne sposobnosti na nivoju celotnega gospodinjstva.  Z najemom enega samega kredita, ki ga najameta partnerja, se tako izogneta najemu dveh kreditov in s tem dvojnim stroškom odobritve ter dvema notarskima zapisoma za ustanovitev hipoteke pri stanovanjskih kreditih.

Preverja se tudi korektnost vašega poslovanja

Dodatne informacije za oceno vaše kreditne sposobnosti banka pridobi tudi iz Slovenskega informacijskega sistema bonitet SISBON, ki je elektronski sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Njegov upravljavec je Banka Slovenije, dostopen pa je njenim članom (banke, hranilnice, leasing podjetja in Eko sklad), ki v sistem dnevno posredujejo podatke o svojih komitentih.

V SISBON-u so zbrani vaši osebni podatki in podatki o vaših poslih pri vseh članicah sistema: redni in izredni limiti na transakcijskem računu, krediti, finančni leasingi, kartice, poroštva, izterjave, izvršbe in podobno. Banka v postopku odobritve kredita tako preveri tudi vašo korektnost poslovanja, se pravi ali zamujate z odplačilom kreditov, presegate limite na osebnem računu in karticah ali kopičite izvršbe.

Izpis vaših podatkov lahko brezplačno naročite preko obrazca Zahteva komitenta za izpis podatkov iz SISBON, ki pa ga morate osebno (z veljavnim osebnim dokumentom in davčno številko) oddati v katerikoli banki ali hranilnici oziroma v Banki Slovenije.

Svojo kreditno sposobnost ocenite tudi sami

Še pred obiskom banke sami ocenite, koliko kredita (ali kreditov) boste lahko mesečno odplačevali, ne da si bistveno poslabšate kakovost življenja. Za tako oceno morate imeti dober pregled nad svojimi prihodki in izdatki, poleg rednih mesečnih stroškov pa upoštevajte tudi večje letne izdatke (registracija avtomobila, zavarovanje hiše, počitnice, obleka in obutev itn.) V pomoč so vam na voljo spletni kreditni kalkulatorji.

Odličen pregled nad svojimi financami boste lažje dosegli tudi z dobrim osebnim finančnim načrtom, ki vam je lahko v veliko pomoč pri doseganju vaših ciljev.

Bi se želeli brezplačno posvetovati?

Oddajte svoje kontakte podatke, da vas kontaktiramo in vam pomagamo najti ustrezno finančno rešitev za urenišitev vaših želja.

Mogoče vas zanima tudi?