SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA kreditna plačila vam omogočajo enostavne negotovinske transakcije z vašimi partnerji v območju SEPA.

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

 

Potrebujete informacije o SEPA kreditnih plačilih?

  • predstavlja transakcije v evrih, ki potekajo med strankami v SEPA  območju;
  • za identifikacijo računa nalogodajalca in prejemnika se uporabljata IBAN (mednarodna številka bančnega računa) in BIC (SWIFT koda banke);
  • prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku, kar pomeni, da nalogodajalec in prejemnik sredstev nosita vsak svoje stroške (opcija SHA);
  • transakcije se izvajajo skladno z urnikom plačilnega prometa;
  • najdaljši čas od izvršitve nakazila do odobritve prejemnikovega računa je tri delovni dni.

Kaj je SEPA?

Kaj je SEPA?

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area. Gre za enotno območje plačil v evrih, kjer lahko posamezniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev znotraj Evrope izvršujejo in prejemajo plačila v evrih zunaj ali znotraj državnih meja ob enakih osnovnih pogojih, pravicah in obveznostih.

Območje SEPA

Območje SEPA vključuje 15 držav Evroobmočja, 12 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico in devet območij, ki so pod upravo držav EU.

Podrobni seznam držav območja SEPA

Več informacij o SEPI najdete na spodnjih povezavah: