S pravim kreditom je nov dom bližje, kot se zdi.

✔ financiranje po vaši meri

✔ izbor različnih obrestnih mer, ročnosti in zavarovanj

✔ prijazno osebno svetovanje

 

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

 

Pomagamo vam izbrati pravi kredit za vaš nov dom!

Izbirate lahko med tremi oblikami kredita: kreditom za gradnjo in bivanje, gotovinskim kreditom z zastavno pravico na nepremičnini ter gotovinskim kreditom z drugim zavarovanjem.

Ne skrbite, pravo obliko kredita vam pomagamo izbrati na neobvezujočem posvetu, kjer vam tudi razložimo vse posebnosti.

 

Kredit za gradnjo in bivanje

Gotovinski kredit z zastavno pravico na nepremičnini

Gotovinski kredit z drugim zavarovanjem

 
Doba: od 6 mesecev do 25 let od 6 mesecev do 20 let od 6 mesecev do 20 let

Namen:

 • financiranje za potrebe gradnje in bivanja (nakup, gradnja, adaptacija)
 • financiranje potrošnih dobrin
 • poplačila obstoječih obveznosti
 • financiranje potrošnih dobrin
 • poplačila obstoječih obveznosti
Obrestovanje:
 • obrestna mera vezana na 6-mesečni euribor
 • obrestna mera vezana na 6-mesečni euribor
 • obrestna mera vezana na 6-mesečni euribor
Zavarovanje:
 • zastavna pravica na nepremičnini
 • premoženjsko zavarovanje in vinkulacija zavarovalne police
 • zastavna pravica na nepremičnini
 • premoženjsko zavarovanje in vinkulacija zavarovalne police
 • zavarovanje z vrednostnimi papirji
 • zavarovanje z varčevalnimi dobroimetji
 • zastava življenjskega zavarovanja z odkupno vrednostjo
Dodatna izbirna zavarovanja:
 • upravno izplačilna prepoved
 • porok
 • zavarovanje z vrednostnimi papirji
 • zavarovanje z dobroimetji
 • življenjsko zavarovanje
 • nezgodno in naložbeno zavarovanje
 • zavarovanje rizika brezposelnosti
 • upravno izplačilna prepoved
 • porok
 • zavarovanje z vrednostnimi papirji
 • zavarovanje z dobroimetji
 • življenjsko zavarovanje
 • nezgodno in naložbeno zavarovanje
 • zavarovanje rizika brezposelnosti
 • upravno izplačilna prepoved
 • življenjsko zavarovanje
 • porok
 • nezgodno in naložbeno zavarovanje
 • zavarovanje rizika brezposelnosti

Prednosti:

 • enkratno ali večkratno izplačilo po napredku gradnje
 • brez stroškov rezervacije nekoriščenega dela kredita
 • izplačilo brez predračunov
 • odlog odplačevanja za čas gradnje ali selitve
 • enkratno ali večkratno izplačilo
 • enkratno ali večkratno izplačilo