S pravim kreditom je nov dom bližje, kot se zdi.

✔ financiranje po vaši meri

✔ izbor različnih obrestnih mer, ročnosti in zavarovanj

✔ prijazno osebno svetovanje

 

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

 

Pomagamo vam izbrati pravi kredit za vaš nov dom!

Izbirate lahko med tremi oblikami kredita: kreditom za gradnjo in bivanje, gotovinskim kreditom z zastavno pravico na nepremičnini ter gotovinskim kreditom z drugim zavarovanjem.

Ne skrbite, pravo obliko kredita vam pomagamo izbrati na neobvezujočem posvetu, kjer vam tudi razložimo vse posebnosti.

 Krediti za gradnjo in bivanjeGotovinski kredit z zastavno pravico na nepremičniniGotovinski kredit z drugim zavarovanjem
Doba:od 6 mesecev do 25 letod 6 mesecev do 20 letod 6 mesecev do 20 let
Namen:

financiranje za potrebe gradnje in bivanja (nakup, gradnja, adaptacija)

financiranje potrošnih dobrin

poplačila obstoječih obveznosti

financiranje potrošnih dobrin

poplačila obstoječih obveznosti

Obrestovanje:obrestna mera vezana na 6-mesečni Euriborobrestna mera vezana na 6-mesečni Euriborobrestna mera vezana na 6-mesečni Euribor
Zavarovanje:

zastavna pravica na nepremičnini

premoženjsko zavarovanje in vinkulacija zavarovalne police

zastavna pravica na nepremičnini

premoženjsko zavarovanje in vinkulacija zavarovalne police

zavarovanje z vrednostnimi papirji

zavarovanje z varčevalnimi dobroimetji

zastava življenjskega zavarovanja z odkupno vrednostjo
Dodatna izbirna zavarovanja:

upravno izplačilna prepoved

porok

zavarovanje z vrednostnimi papirji

zavarovanje z dobroimetji

življenjsko zavarovanje

nezgodno in naložbeno zavarovanje

zavarovanje rizika brezposelnosti

upravno izplačilna prepoved

porok

zavarovanje z vrednostnimi papirji

zavarovanje z dobroimetji

življenjsko zavarovanje

nezgodno in naložbeno zavarovanje

zavarovanje rizika brezposelnosti

upravno izplačilna prepoved

življenjsko zavarovanje

porok

nezgodno in naložbeno zavarovanje

zavarovanje rizika brezposelnosti

Prednosti:

enkratno ali večkratno izplačilo po napredku gradnje

brez stroškov rezervacije nekoriščenega dela kredita

izplačilo brez predračunov

odlog odplačevanja za čas gradnje ali selitve

enkratno ali večkratno izplačiloenkratno ali večkratno izplačilo

 

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje