Športno kulturno društvo Spartak

To je Spartak!

V okviru Skupine Sparkasse si prizadevamo za pozitivno počutje in čim boljše sodelovanje med zaposlenimi, prav zato je bilo leta 2009 ustanovljeno Športno kulturno društvo Spartak, ki v Skupini Sparkasse skrbi za organizacijo in izvedbo športnih in drugih aktivnosti. Društvo zajema različne sekcije, od kolesarskih, tekaških, sekcije za tenis, kulturo in zabavo.

V teh letih je društvo organiziralo številne različne aktivnosti, kot so: razni športni dogodki, eno- in večdnevne kolesarske in pohodniške aktivnosti, tekaške aktivnosti, jesenske piknike in druženja, udeležbo na zimskih in poletnih Športnih iger bančnikov Slovenije, skrbi za najeme športnih dvoran, fitnesov, smučarske vozovnice in druge aktivnosti, ki spodbujajo ne samo zdrav način življenja, ampak skozi druženje boljše poznavanje in razumevanje med sodelavci.

Zaposlenim so tako na voljo številne redne aktivnosti, kot so:

  • Karte za skvoš
  • Karte za badminton
  • Karte za ogled kino vstopnic
  • Soudeležba pri prijavninah za teke in maratone
  • Redna mesečna subvencija v višini 10 € za kakršnokoli obliko plačljive vadbe (kjerkoli, kadarkoli)
  • Pohodi
  • Razgibavanja na delovnem mestu
  • Nakupi smučarskih vozovnic za večja slovenska smučarska središča
  • In druge aktivnosti na pobudo sodelavcev

Društvo ves čas skrbi za »zdrav duh v zdravem telesu«, tako se je z zastopnikom znane slovenske blagovne znamke Rog dogovorilo za kolesa pony, ki so na voljo vsem zaposlenim v večini poslovnih enot in na sedežu Banke z namenom promocije blagovne znamke Sparkasse, voženj na sestanke in za vse ostale poti, obenem pa tako zaposleni aktivno prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

V Skupini Sparkasse in v društvu Spartak #VerjamemoVase in verjamemo v naše zaposlene, zato nenehno vlagamo v osebno in poklicno rast naših zaposlenih ter si predvsem želimo, da se še v bodoče dobro počutijo na delovnem mestu.

Nas želite spoznati še bolje?

Novice

Ponudba in vsebine bloga #VerjemiVase