Tu smo za najbolj ranljive.

Ukrepi za lajšanje posledic epidemije za kreditojemalce.

Banka Sparkasse je za svoje obstoječe stranke že poenostavila interne postopke in sprejela ukrepe za lajšanje finančnih težav potrošnikov kot posledico virusa Covid-19.  Ukrepi so namenjeni izključno strankam, ki imajo finančne težave z vračanjem svojih posojil oz. potrebujejo dodatna sredstva za premostitev posledic virusa. Na  prošnjo stranke ter z ustrezno utemeljitvijo - obstoja morebitnih dokazil (npr. odpoved pogodbe, sprememba pogodbe o zaposlitvi, ipd.) – bo banka individualno ugotavljala posledice na stranko in svetovala ustrezno rešitev.

Banka ima na voljo dva ukrepa za zmanjšanje finančnih posledic:

  • Odlog vračila potrošniškega ali stanovanjskega kredita za skupaj 9 mesecev. Skupni odlog po vseh interventnih zakonih ne sme presegati 9 mesecev. 
  • Odobritev premostitvenega limita z redukcijo.

 Velja za vse obveznosti, ki zapadejo v plačilo po razglasitvi drugega vala epidemije (po 19.10.2020) in za kreditojemalce, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kako do odloga kredita oz. odobritve dodatnih sredstev?

  1. Izpolnite Vlogo za Odlog ali Premostitveni limit z redukcijo. 
  2. Vlogi priložite vso potrebno dokumentacijo, ki bi utemeljila odobritev ukrepa (npr. odpoved pogodbe, sprememba pogodbe o zaposlitvi, ipd.) ter potrebne obrazce, ki jih uskladite z vašim svetovalcem.
  3. V primeru, da bi želeli svoj primer podati v presojo ustreznosti odobritve Odloga kredita ali Odobritve dodatnih sredstev, vam je več informacij na voljo pri vašem finančnem svetovalcu ali na info@sparkasse.si.
  4. Za odlog plačila kredita, najkasneje do 26.2.2021, po elektronski pošti pošljite Vlogo in dokumentacijo vašemu finančnemu svetovalcu. Obisk poslovne enote ni potreben.
  5. Banka se bo odločila in vas obvestila o odobritvi ukrepa.