Potrebna dokumentacija za pridobitev Hitrega potrošniškega kredita (kreditojemalec):

  • Vloga za pridobitev kredita
  • Osebni dokument in podatek o davčni številki (ni potrebno, če je stranka komitent banke Sparkasse)
  • Kopija zadnjih treh plačilnih list  (ni potrebno, če  je stranka prejela vsaj 3 plače s strani istega delodajalca na račun pri banki Sparkasse)
  • Kopija pogodbe o zaposlitvi (ni potrebno, če je stranka prejela vsaj 3 plače s strani istega delodajalca)
  • Originalni izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnje 3 mesece (ni potrebno, če je stranka komitent banke Sparkasse)

 

Potrebna dokumentacija za pridobitev Potrošniškega kredita: (kreditojemalec, porok)

  • Vloga za pridobitev kredita
  • Osebni dokument in podatek o davčni številki (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse)
  • Izplačilna prepoved (2 izvoda) in potrdilo delodajalca
  • Kopija zadnjih treh plačilnih list
  • Originalni izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnje tri mesece (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse)