Tudi vi razmišljate o prenovi doma?

Niste edini. Prav nasprotno! S podobnimi izzivi se zaradi korone spopadajo mnoge družine in posamezniki širom po svetu. Poleg varnega pristana za sproščanje, intimo in počitek so naša domovanja naenkrat postala še pisarna, učilnica in telovadnica.

Spremenjen življenjski slog, ki smo ga po novem prisiljeni živeti, kliče po preurejanju in obnovi

V številnih domovih so neizkoriščene stene postale delovni kotički, sobe za goste pa domače pisarne. Tudi otroci potrebujejo svoj prostor za kakovostno šolsko delo na daljavo. Da ne govorimo o najstnikih in mladih odraslih, ki tudi v »normalnih« časih težko zdržijo med štirimi stenami.

Preurejanje in obnova je tako popularna tema mnogih družinskih debat, z nasveti in ponudbo nas oblegajo tudi mediji. Kljub temu, da si mnogi želijo čimprejšnjih sprememb oziroma da bi bila prenova že za njimi, se je velja lotiti premišljeno. Kako torej prilagoditi stanovanje novonastalim razmeram?

Preden se lotite preurejanja, dobro razmislite, kaj od želite doseči z obnovo. Impulzivne odločitve iz obupa, ker ste siti dela od doma, vam ne bodo prinesla dolgotrajnega olajšanja – kvečjemu zgolj nepotrebno obremenitev za denarnico.

Karantena je že pokazala, katere bivanjske zagate vas najbolj motijo in jih želite odpraviti. Morda bo že nekaj lepotnih popravkov zadoščalo za prijetnejše bivanje. Morda pa se boste končno odločili za obsežnejšo prenovo, ki bo trajno vplivala na vašo kakovost bivanja.

Preureditev »na hitro«

Če si želite spremembe, vendar niste pripravljeni na konkretno prenovo – morda si je ne morete privoščiti ali se vam preprosto ne ljubi – lahko stanovanje osvežite že z manjšimi »lepotnimi popravki«.

Prebelite stene in se lotite nedokončanih del, ki že od vselitve ali prejšnje obnove čakajo na vrsto. Najdejo se v prav vsakem bivališču. Tudi če odstranite nefunkcionalne kose pohištva in vse, kar po nepotrebnem zaseda prostor, bo sprememba pozitivno vplivala na boljše počutje. Lahko se odločite za drugačno postavitev omare v kateri od sob, poživite kak prostor z lepo lončnico in to je to. Še več idej, kako z enostavnimi rešitvami prilagoditi stanovanje za delo in šolanje na daljavo, najdete na na tej povezavi.

Če je v vas vsaj kanček mojstra, vas tovrstna »osvežitev« ne bo veliko stala, jo boste pa zagotovo občutili. Res pa je, da ne bo rešila bivanjskih zagat, ki jih je moč odpraviti le z obsežnejšo, dolgotrajnejšo in dražjo prenovo.

Prenavljali bomo!

Potrebujete spremembo in zgolj lepotni popravki ne bodo dovolj? Še preden pade dokončna odločitev o prenovi, si velja vzeti dovolj časa za premislek o sledečem: Kateri stanovanjski problem rešujemo in ali ga bomo s prenovo rešili?

V obzir velja vzeti tudi dejstvo, da je čas obnove lahko zelo stresen, pogosto pride do prepirov in napetosti. Gre za dejstvo, na katerega je potrebno potihoma kar malce računati.

Prenova, oziroma pričakovan rezultat naj bo čimbolj usklajen z vašimi (realnimi) željami in pričakovanji. Še posebej, če nameravate v prenovljenem stanovanju živeti še vrsto let. Zato velja pri načrtovanju obnove upoštevati sledeče:

Zadajte si realne časovne okvirje.

Da se boste izognili kasnejši slabi volji, čim bolj realno ocenite predviden čas obnove. To je še posebej pomembno, če se boste morali začasno odseliti.

Praviloma velja, da bolj kompleksne in obsežne prenove zahtevajo več časa. Začetek del in trajanje je odvisno kopice faktorjev: razpoložljivosti in točnosti izvajalcev, načina in zahtevnosti del, rokov dobave, pridobivanja dovoljenj, subvencij, naših finančnih zmožnosti, vremenskih razmer in tudi od našega pristopa k projektu obnove.

Upoštevati je potrebno tudi letni čas: Če bo obnova, na primer, zajemala podiranje sten, zamenjavo tlakov ali oken ter podobna dela, ob katerih se zelo praši ali je potrebno sušenje, so spomladanski in poletni meseci primernejši od hladnejših.

Zaupajte strokovnjakom.

Naj se vam nikar ne zgodi, da ne boste zadovoljni z rezultati naporne, dolgotrajne in drage prenove.

Da bi se s čim večjo verjetnostjo izognili črnemu scenariju, velja poiskati pomoč strokovnjaka. Res je, da jih boste morali plačati, vendar se investicija povrne, če ste zadovoljni z rezultati obnove.

Arhitekt bo objektivno ocenil vaše želje ter zamisli in predlagal dodatne rešitve ali morebitne izboljšave. Zato ga je smiselno vključiti že v fazo zbiranja idej in načrtovanja. Z ustreznim svetovanjem pa lahko tudi zniža nekatere stroške (svetuje pri izboru ugodnejših materialov ali predlaga ustreznejše rešitve).

Nadzornik bo (namesto vas) poskrbel za izvedbo obnove. Pri kompleksnejših prenovah je nadzornik skorajda nujen, v vsakem primeru pa zelo dobrodošel. V celoti bdi nad projektom v vseh fazah del, se usklajuje z podizvajalci in nadzoruje njegov potek. Tako velja strošek nadzornika primerjati s časom in živci, ki bi jih izgubili med prenovo, če bi jo vodili sami.

Če se ne boste odločili za nadzornika in prenova obsega rušenje ali prediranje sten, obvezno vključite statika. Strošek bo minimalen v primerjavi z morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi nestrokovnega posega. Rušenje sten je zelo pogosto pri prenovah starejših stanovanj z manjšimi sobami, saj odprt prostor, ko na primer združimo kuhinjo z jedilnico, deluje večje kot dve manjši sobi.

Čeprav velja zaupati strokovnjakom, pa lahko marsikatero opravilo naredite tudi sami in tako prihranite nekaj denarja. Končno čiščenje na primer, odvoz smeti, pleskanje oziroma vse tisto, za kar se čutite sposobne.

Finančni okvir

Pogosto je prvotno načrtovan strošek prenove na koncu precej višji od načrtovanega. To se še posebej rado zgodi, kadar se je lotevamo na lastno pest in zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ne upoštevamo predvidenih stroškov. Pasti je veliko:

 • Slab ali nepopoln načrt obnove: Če nismo predvideli vseh postavk obnove, nevidnih in skritih stroškov, bo razkorak med načrtovanimi in dejanskimi stroški zagotovo negativno presenečenje. Zgoraj omenjeni strokovnjaki znajo veliko bolje od nas oceniti stroške.
 • Pavšalne ocene stroškov: Če nek strošek ocenimo »čez palec«, bo pri realizaciji najverjetneje prišlo do odstopanj.
 • Nadzor nad porabo: Med obnovo spremljajte porabo denarja in se držite prvotnega načrta.
 • Zapleti z izvajalci: Kadar obseg del in cena nista natančno specificirana, lahko z veliko verjetnostjo pričakujete težave. Da bi se jim izognili, upoštevajte spodnje napotke.

Ko imate realno oceno finančnega okvirja želene prenove, jo morate še spraviti v realen okvir financiranja. Če nimate zadosti prihrankov, si lahko pomagate s potrošniškim ali stanovanjskim kreditom. Svojo kreditno sposobnost si lahko preračunate kar na spletu, ali se obrnite na finančnega svetovalca. Če se zanimate za brezplačni posvet, oddajte svoje kontaktne podatke.

V Sloveniji velja izkoristiti subvencije Eko sklada, saj lahko z njimi pridobite nazaj delež svoje investicije za določene posege. Spremljajte javne pozive, kjer boste natančno videli, katere subvencije so vam na voljo. Običajno zajemajo naslednje ukrepe: vgradnja energijsko učinkovitih oken, toplotna izolacija fasade, strehe, tal ali stropa, vgradnja naprave za centralno ogrevanje, priključitev na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnja solarnega ogrevalnega sistema. Postopek za pridobitev subvencije poteka na naslednji način:

 1. Odločite se naložbo in se seznanite s pogoji javnega poziva.
 2. Izberite izvajalca in pridobite predračun.
 3. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.
 4. Oddaja vloge na Eko sklad. Nato prejmete odločbo o sofinanciranju.
 5. Prejem subvencije je v 2 do 3 mesecih.

Podrobnosti najdete na strani www.ekosklad.si.

Kako izbrati izvajalce?

Všečne reference potencialnih izvajalcev in priporočila vsekakor štejejo. Vendar pa naj bo to zgolj osnova za dogovor o sodelovanju, ki naj bo natančno specificiran.

Čim natančneje boste določili obseg in vsebino del, ki jih bo za vas opravil nadzornik ali posamezni mojster, tem manj možnosti dopuščate za kasnejše zaplete.

Pri pridobivanju ponudb upoštevajte sledeče:

 • Čeprav ste morda potihoma že izbrali katerega od ponudnikov, pridobite vsaj še dve konkurenčni ponudbi. Uporabite ju kot argument pri pogajanjih glede cene.
 • Stroškovne in terminske postavke v ponudbi naj bodo podrobno specificirane. Če to zahteva narava del, naj se končna ponudba pripravi po ogledu in izmeri objekta.
 • Če naletite na kakršno koli postavko v ponudbi, ki je ne razumete, prosite za (pisna) pojasnila in dopolnila.
 • Ne pozabite na drobni tisk, predviden rok izvedbe in roke plačil.
 • Z izbranim izvajalcem sklenite pisni dogovor, ki bo služil kot uradni dokument v primeru sporov.
 • V kolikor z izvedbo niste zadovoljni, podajte ustrezno reklamacijo v pisni obliki.

Mogoče vas zanima tudi?