Vaš denar je na banki na varnem

Vaš denar je pri nas na varnem

Denar shranjen na banki velja za najbolj varno izbiro za vaš denar. To velja že od nekdaj, pa vse do danes, ko je na voljo poplava številnih novih finančnih produktov.

Bančni depozit – zanesljiv recept za miren spanec

Živimo v negotovih časih, ki jih krojijo številni nepredvidljivi dejavniki, na katere kot posamezniki skorajda ne moremo vplivati. Ne glede na nemoč, ki jo ob tem občutimo, lahko s premišljenimi dejanji poskrbimo za finančno stabilnost v sedanjosti in prihodnosti.

Veliko lahko naredimo že s tem, da se odločamo za varne in preverjene finančne izbire, kamor zagotovo sodi izbira zaupanja vredne banke. Med slednje zagotovo sodi tudi naša banka! Banka Sparkasse, ki je del Skupine Erste, se ponaša z več kot 200 leti tradicije in več kot 16 milijonov strank. Pri nas je vaš denar na varnem, skupaj z bančnim svetovalcem pa lahko poiščete način, da ga še oplemenitite.

Poleg zanesljive banke se za miren spanec najbolje obnese strategija »kamen na kamen palača«, ki temelji na preverjenih bančnih produktih in zadržanosti pri pretirano tveganih finančnih odločitvah. Pomembno je, da prihrankov in sredstev, ki se jim ne želimo odpovedati, ne nalagamo v finančne produkte z visokimi tveganji. Ti delujejo po principu »kdor ne riskira, ne profitira«, ob čem mnogi spregledajo prvi del reka in so ob izgubah neprijetno presenečeni.

Dejstvo je, da so finančni produkti, ki obljubljajo potencialno visoke donose v relativno kratkem času, zagotovo povezani z visokim rizikom pred izgubo, kar vam v praksi ob neugodnem izidu lahko povzroči veliko skrbi in neprespanih noči.

Zaenkrat na trgu še ni na voljo finančnih produktov z zagotovljenimi visokimi kratkoročnimi donosi in ničelnim tveganjem pred morebitno izgubo. Pa tudi za v bodoče je iluzorno pričakovati, da bo tak produkt dolgoročno zaživel, saj ekonomska računica tega ne bi prenesla.

Kam s prihranki?

Varnostno rezervo, ki vam bo omogočila preživetje v izjemnih situacijah in druge pomembne prihranke, katerim se niste pripravljeni odpovedati, imejte vedno shranjene na banki.

Zajamčeni donosi so tu sicer nižji kot jih obljubljajo bolj tvegani finančni produkti, vendar pa jih boste zagotovo dobili skladno z določenimi obrestnimi merami. Za dolgoročno varčevanje banke praviloma ponujajo nekoliko višje obrestne mere kot za depozite in kratkoročno varčevanje.  

V banki Sparkasse so vsi depoziti brez ležarin, pripravili smo pa tudi posebno akcijo za depozite

Pri tveganih finančnih produktih pa morate računati na to, da lahko del vrednosti tudi izgubite. Lep primer so novodobne digitalne valute, zaradi katerih številne posameznike širom po svetu pošteno boli glava in jim krati spanec. Poleg tega lahko pri teh produktih traja kar nekaj časa, da dobite sredstva nazaj na račun, kar je lahko neugodno, če imate težave z likvidnostjo.

Kako varen pa je moj depozit v primeru, če propade banka ali je plačilno nesposobna?

Vaša sredstva na banki so do višine 100.000 € vključena v jamstvo za vloge pri Banki Slovenije. To pomeni, da bi sredstva do te višine dobili povrnjena tudi v primeru, če bi banka bankrotirala ali bila plačilno nesposobna.

V Sloveniji to področje določa Zakon o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016). Identičen sistem za jamstva za vloge velja na celotnem območju Evropske Unije, tudi mejni znesek 100.000 € je enak v vseh državah članicah, kar temu ukrepu daje še dodatno legitimnost.

S tem korakom je regulator poskrbel za varnost sredstev komitentov, tako fizičnih oseb, fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb – podjetij in zmanjšal s tem povezana tveganja. Zaupanje v zanesljive banke je ključno za dobrobit celotnega gospodarstva, seveda pa tudi pozitivno vpliva na posameznike ter podjetja.

Ali jamstvo za vloge velja samo za prihranke ali tudi za sredstva na tekočem računu?

Jamstvo velja za sredstva na varčevalnem računu (tudi sredstva na obročnem varčevalnem računu), za sredstva na tekočem računu in za depozite. Ta se seštevajo.

Na primer: Če imate na tekočem računu 1.000 € in na varčevalnem računu 10.000 € , bi vam iz naslova jamstva na vloge ob morebitnem propadu banke bilo povrnjenih vseh 11.000 €. Če pa bi vsota vaših sredstev presegala 100.000 €, denimo da znaša 110.000 €, pa bi vam pripadalo 100.000 €.

Kaj pa je s krediti? Ali se »dolg« do banke, ki izhaja iz kredita, odšteje od jamstva za vloge?

Obveznosti do banke iz naslova kredita se do vrednosti 100.000 € ne odštejejo od vaših vlog.

Če imate na banki, na primer, 11.000 € sredstev, do banke pa 50.000 € obveznosti iz naslova kredita, boste iz jamstva na vloge dobili povrnjenih vseh 11.000 €, še vedno pa vam ostane 50.000 € obveznosti zaradi kredita.

Če pa imate na banki več kot 100.000 €, bo presežek sredstev pokril obveznosti vašega kredita. Denimo, da imate na računih 110.000 € sredstev in 50.000 € obveznosti zaradi kredita, dobite povrnjenih 100.000 €, 10.000 eurov pa bi šlo za poplačilo kredita. Dolg kredita bi se tako zmanjšal na 40.000 €.

Kako pa je poskrbljeno za podjetja in samostojne podjetnike?

Enaki pogoji veljajo tako za fizične osebe, kot za samostojne podjetnike in podjetja. V vseh primerih znaša znesek jamstva za vloge 100.000 €.

Depoziti

Akcijske obrestne mere na depozite

Ponujamo posebne obrestne mere na depozite z ročnostjo nad 6 mesecev vsem novim strankam. Ob odprtju računa in prenosu plače so obrestne mere še ugodnejše!

Mogoče vas zanima tudi?