Kako izbrati najbolj ugoden stanovanjski kredit? Kaj pomenijo vsi vpleteni bančni izrazi?

Odločili ste se, da si boste ustvarili lasten dom – z nakupom, gradnjo ali prenovo stanovanja ali hiše. Ker prihranki ne zadostujejo za financiranje vaših želja, si želite pomagati s stanovanjskim kreditom. Takrat pridete v stik s številnimi zapletenimi bančnimi izrazi (euribor, EOM, glavnica, anuiteta) ter se zapletete pri primerjavi ponudb in izboru najugodnejšega stanovanjskega kredita.

Preberite, kaj pomenijo izrazi, vezani na to področje, in kaj primerjati, ko iščete najugodnejši stanovanjski kredit!

Stanovanjski kredit

Stanovanjski kredit je dolgoročen kredit za potrebe financiranja gradnje ali bivanja z dobo odplačevanja (ročnostjo) nekje do 25 let. Banke imajo osnovne pogoje za najetje kredita, znesek kredita, ki ga lahko najamete, pa je odvisen od vaše kreditne sposobnosti.

Znesek kredita in znesek obroka

Znesek kredita pomeni višino dolga, ki vam je na voljo za črpanje, pri čemer ob črpanju od kredita odtegnemo stroške odobritve in interkalarne obresti. Kredit je sestavljen iz glavnice in obresti ter morebitnih drugih stroškovZnesek obroka, ki ga boste morali banki plačevati, pa se po bančniško imenuje anuiteta.

Kaj natančno pomenijo te postavke?

Glavnica

Glavnica je osnovni znesek kredita, ki ga boste dolgovali banki. Glavnica mora biti jasno ločena od obresti.

Obresti

Obresti sestavljata referenčna obrestna mera – euribor – in pribitek na referenčno obrestno mero. Običajno lahko izbirate med spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero. Pri nespremenljivi obrestni meri se le-ta ne spreminja in je fiksna celotno dobo odplačevanja. Spremenljivo obrestno mero sestavljata referenčna obrestna mera – euribor – in fiksni pribitek na referenčno obrestno mero.

Ko je govora o spremenljivi obrestni meri, banka prilagaja višino obroka euribor-ju, pri tem pa večina bank uporablja tri- ali šestmesečni euribor. Pri izboru trimesečnega euriborja se bo obrestna mera spreminjala in prilagajala na euribor vsake tri mesece, pri šestmesečnem euriborju pa vsakih šest mesecev.

Interkalarne obresti

Interkalarne obresti so obresti, ki jih banka obračuna za čas od črpanja do pričetka odplačevanja kredita. Banka za obračun interkalarnih obresti upošteva pogodbeno dogovorjeno obrestno mero. Običajno se te obresti neposredno odtegnejo od kredita pri črpanju.

Anuiteta

Anuiteta je mesečna obveznost za odplačilo kredita, ki vključuje glavnico in obresti. Tekom dobe odplačevanja se spreminja delež odplačila glavnice in delež odplačila obresti v anuiteti. V prvih obdobjih kreditojemalec odplačuje večji del obresti in manjši del glavnice, ob koncu pa je anuiteta sestavljena iz pretežnega dela vračila glavnice.

Stroški odobritve in drugi stroški

Banke zaračunajo tudi stroške odobritve kredita, ki predstavljajo enkratno nadomestilo za obravnavo vloge, od izdelave ponudbe, obravnave zahteva, do priprave pogodbe in izplačila kredita. V primeru odklonitve vloge, se stroški odobritve ne obračunajo.

Pri primerjavi ponudb med različnimi bankami je treba biti pozoren, kaj je vključeno v stroških odobritve in kaj se še posebej zaračuna, drugi stroški.

Morebitni drugi stroški so lahko stroški zavarovanja, administrativni stroški, stroški vodenja kredita in računa, stroški odplačevanja kredita, morebitna cenitev ter notarski stroški vpisa in izbrisa hipoteke v primeru zastave nepremičnine.

Efektivna obrestna mera (EOM) je nepogrešljivo orodje za primerjavo kreditov v enakem znesku in z enako ročnostjo.

Efektivna obrestna mera (EOM)

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja razmerja med skupnimi stroški kredita in zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je znesek kredita, datum črpanja, doba odplačila, število mesečnih anuitet, obrestna mera in skupni stroški kredita vključno s stroški pomožnih storitev.

Kaj so pomožne storitve? To so dodatni produkti, ki jih sklene kreditojemalec ob najemu kredita in so pogoj za pridobitev boljših pogojev financiranja. Na primer: zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, življenjsko zavarovanje, odprtje transakcijskega računa s prenosom plače …

Izračun EOM z enotno metodologijo vam zagotovi, da lahko primerjate ponudbe bank in se na podlagi tega ustrezneje odločite.

Skupni znesek za plačilo

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita.

Kreditna sposobnost

izračunom kreditne sposobnosti banka ocenjuje vašo zmožnost vračila kredita. Na podlagi izračuna vaše kreditne sposobnosti se določi največja višina mesečnega obroka.

Kreditno sposobnost vam banka oceni na podlagi zbranih podatkov o vaših prilivih in obveznostih, po pravilih Banke Slovenije pa še na podlagi zakonskega stana in števila vzdrževanih članov.

Primerjava ponudb bank in izbor najugodnejše ponudbe

Ko primerjate ponudbe različnih bank, bodite pozorni, da vedno primerjate kredite z enakim zneskom in ročnostjo. V primerjavo vključite EOM, stroške odobritve in vse povezane stroške ter skupni znesek za plačilo.

Pred končno izbiro banke se je dobro pozanimati o drugih ugodnostih, ki vam jih ponuja, bodisi v okviru kredita ali pri računu in karticah (popusti, akcijske ponudbe, nagradne igre itn.).

Stanovanjski kredit pri banki Sparkasse

V banki Sparkasse smo ponosni na to, da vsako stranko obravnavamo individualno. Stanovanjski kredit je pri nas dostopen po ugodnih pogojih financiranja. Poleg neto plače pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevamo tudi:

  • prevoz na delo,
  • prehrano,
  • regres,
  • druge prilive na osebni račun (kot na primer štipendije, avtorska pogodba, najemnine, preživnine in podobno).

Pri nas stroški odobritve kredita vključujejo tudi vrednotenje stanovanjske nepremičnine v vrednosti do 500.000 EUR. Brez doplačila vam ponujamo zastopanje banke pri notarju, ne zaračunavamo stroškov vodenja kredita in stroškov ocene rizika kreditojemalca.

Ponujamo vam možnost zmanjšanja vaših stroškov v času gradnje ali selitve, z odlogom vračila kredita za ta čas.

Svojo kreditno sposobnost si lahko izračunate kar prek spleta.

Zagotavljamo vam predodobritev v enem dnevu

Predodobritev stanovanjskega kredita v enem dnevu pomeni, da vam na podlagi resničnih, točnih in popolnih informacij, ki nam jih podate na prvem razgovoru, v enem dnevu sporočimo, pod kakšnimi pogoji smo vas pripravljeni financirati oz. kakšne so vaše finančne zmožnosti. To vključuje informacijo o višini kredita, odplačilni dobi, obrestnih merah in več.

Ta predhodna odobritev vam lahko pomaga najti dom v okviru vaših zmožnosti in, kar je najpomembneje, lahko ste brez finančnih skrbi pri pogajanjih s prodajalci nepremičnin ali izvajalci gradnje. Nič več čakanja na odgovor, v enem dnevu boste izvedeli, ali boste lahko financirali vaš nakup nepremičnine ali ne.

Če načrtujete nakup ali prenovo nepremičnine, lahko skupaj najdemo vam prilagojeno financiranje. Prijazno vas vabimo na brezplačen informativni telefonski posvet.

Mogoče vas zanima tudi?